Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Memorarea Scripturii

O abordare extinsă pentru memorarea Scripturii

Index
1. Importanţa memorării scripturii
2. Avantajul memorării unei întregi carţi din Biblie în opoziţie cu versete individuale.
3. Luarea angajamentului înaintea lui Dumnezeu.
4. Alegerea primei cărţi
5. Cercetarea terenului
6. Procedurile zilnice
a) reţinerea versetelor vechi
b) învăţarea versetelor noi
7. Reţinerea pe termen lung
8. Memorarea cărţilor lungi sau memorarea rapidă

1). Importanţa memorării Scripturii
Există numeroase beneficii pe care le aduce memorarea Scripturii.
O abordare corectă a acestor beneficii începe cu înţelegerea rolului pe care îl are Cuvântul scris al lui Dumnezeu în dezvoltarea noastră spirituală. Isus Cristos a argumentat deschis că existenţa noastră spirituală depinde de Cuvântul lui Dumnezeu: “Este scris: „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”(Matei 4:4)
Cuvintele lui Dumnezeu se găsesc doar într-un singur loc: în Biblie. De asemenea, conform Apostolului Petru una din principalele noastre responsabilităţi este să “creşteţi în harul şi în cunoştinţa Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”, (2 Petru 3:18) şi deasemenea “daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa…”(2 Petru 1:5)
Dar cum ar trebui noi să creştem? Creşterea în Domnul se numeşte “sfinţire”, procesul prin care noi devenim tot mai mult ca şi Isus Cristos şi tot mai mult să fim separaţi de lume. Isus Cristos spune că acest lucru se întâmplă prin Cuvântul lui Dumnezeu: “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”.(Iani 17:17) Totuşi, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să intre în noi prin MINTEA noastră – prin înţelegerea noastră – ca să ne poată schimba inima.
Astfel noi trebuie să medităm adânc la Scriptură pentru a putea să o înţelegem mai bine, pentru ca inimile noastre să fie schimbate. Şi mai trebuie să medităm la “orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu”. Nu există o disciplină mai folositoare pentru meditarea verset cu verset decat memorarea. 
Memorarea nu este acelaşi lucru ca meditaţia, dar este aproape imposibil ca cineva să memoreze un pasaj din Scriptură fără nu-şi adâncească într-o oarecare măsură înţelegerea din acele versete. Plus, o dată ce pasajul este memorat, este posibilă acum şi o reflecţie asupra vieţii în timpul repetări… în timp ce se conduce maşina pe o distanţă lungă, în timpul mersului pe plajă, în timpul conversaţiei cu prietenii, versetele memorate pot curge din tine şi pot avea un efect mai adâng de înţelegere.
Mai mult, aceste versete ne sfinţesc facându-ne să urâm păcatul şi determinându-ne să luptăm cu vigoare. Prin memorare, noi putem rezista în momente de ispită prin “sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Efeseni 6:17).
Astfel psalmistul spune, “Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Tău. Strâng cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmii 119:9, 11).
În plus, cuvântul ne sfinţeşte transformând cu totul concepţia noastră despre lume de la lumesc în spre ceresc: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12:2) “Înoirea minţii voastre” se întâmplă prin curgerea scripturii prin ele ca un râu curat. În timp ce acest râu curge prin mintea ta în mod constant, vei vedea lucrurile tot mai mult cum le vede Dumnezeu, dacă eşti un copil al lui Dumnezeu…pentru că “Noi însă avem gândul lui Hristos.” (1 Corinteni 2:16). Acest lucru ne dă tot mai multă înţelepciune ca să luptăm cu lumea aceasta.
Totuşi, acest câştig nu numai că ne binecuvintează pur şi simplu în creşterea şi evoluţia noastră, dar devine de asemenea o comoară  şi pentru creşterea bisericii. Memoratul Scripturii va fi folosit de Dumnezeu într-un mod măreţ pentru a învăţa şi încuraja alţi creştini, cu un cuvânt potrivit din Perfectul Cuvânt al lui Dumnezeu: “Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea…” (Coloseni 3:16). Cum poţi cel mai bine să împlineşti Coloseni 3:16 decât prin memorarea Scripturii? “Cuvântul lui Cristos” într-adevăr va “locui din belşug în voi” în momentul memorării lui, şi apoi lucrează-l în mintea ta prin meditaţie. Atunci cu siguranţă vei fi folositor lui Dumnezeu pentru “învaţarea şi mustrarea” altui frate sau soră.
Scriptura clădeşte biserica spre finalizarea doctrinei ei şi maturitate practică (Efeseni 4:13-16), şi Dumnezeu îi foloseşte pe cei care o memorează pentru această zidire printr-o puternică şi eternă cale.
În sfârşit, memorarea Scripturii ne dă posibilitatea să binecuvântăm pe cei pierduţi cu prezentare vie şi puternică a evangheliei salvării. “Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17) Cei care memorează Scriptura ascultă de porunca lui Petru privind lucrul acesta: “Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi.” (1 Petru 3:15).
Această “pregătire” pe care Petru a avut-o în minte este cel mai bine împlinită prin memorarea Scripturii. Reţineţi că Scriptura este cea care poate “să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.” (2 Timotei 3:15) Evanghelistul care memorează scriptură despre viaţa lui Cristos, de exemplu, poate să reproducă într-un mod plin de viaţă povestirile despre minunile Lui unei generaţii analfabete biblic, care ştie foarte puţin despre viaţa lui Cristos. Acea persoană de asemenea poate prezenta teologia din epistolele lui Pavel, dacă a memorat acele cărţi. Pe scurt, memorarea Scripturilor face mult mai puternic pe un evenghelist.
Mai există si alte beneficii… mângâiere în încercări şi pierderi grele, putere şi înţelepciune pentru consiliere, dezvoltarea orizontului ceresc, manifestarea roadelor Duhului, convingerea asupra prezenţei păcatului, fructificarea timpului când aşteptaţi la întârzieri ale avionului, etc. Este suficient să spunem că se merită timpul acordat.
Când Ziua Judecăţii va veni, vom regreta fiecare moment pe care nu l-am folosit pentru gloria lui Cristos. Totuşi, nu vom regreta nici un moment pe care l-am petrecut studiind cu sârguinţâ Cuvântul lui Dumnezeu şi l-am ascuns în inima noastră. Ne vom dori să fi petrecut mai multe momente făcând aceste lucruri.

2). Memorarea cărţilor e mai bună decât memorarea versetelor separat
Isus  a zis, „Omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.”(Matei 4:4) Pavel a zis, “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire…” (2Timotei 3:16) Prin memorarea versetelor individuale se tinde a pierde influenţa celorlalte versete care care fac textul semnificativ. Mai mult, marea parte a Scripturii este scrisă ca să fie un întreg…există o fluenţă a argumentelor care se poate pierde prim memorarea versetelor individuale. Mai mult, este o probabilitate mult mai mare ca versetele sa fie scoase din context dacă ne concentrăm doar pe memorarea versetelor individuale.

3). Angajamentul faţă de Dumnezeu
Petrece timp în rugăciune şi întreabă-L pe Dumnezeu dacă El vrea ca să investeşti timp în memorarea Scripturii. Ascultă-L cu încrederea că El te va călăuzi. Odată ce ai simţit aprobarea, roagă-L cu umilinţă pentru ajutor din partea Duhului Sfânt. Roagă-L să te păzească de mândriea spirituală… Dumnezeu urăşte mândria sub orice formă (vedeţi Isaia 2:6-22 şi Luca 18:9-14), şi în timp ce cunoaşterea Bibliei este absolut esenţială pentru maturitate spirituală, totuşi cunoştinţa biblică fără dragostea de Dumnezeu şi aproapele “umflă în pene” o persoană. (1 Corinteni 8:2) şi este inutilă pentru Dumnezeu şi dăunătoare pentru biserică. Dumnezeu poate ca să-ţi ia capacitatea de a învăţa dacă o foloseşti pentru gloria ta personală. Atunci, cu umilinţă fă legământ cu Dumnezeu că vei investi timp în memorarea Scripturii. Mai târziu după ce ai ales cartea pentru memorat, vei avea şansa să faci şi un legământ scris înaintea lui Dumnezeu cu privinţă la angajamentul luat.

4). Alegerea primei cărţi
Odată ce ai simţit îndrumarea lui Dumnezeu şi ai făcut legîmântul înaintea lui Dumnezeu că vei memora o carte întreagă din Biblie, următorul pas este să alegi cartea. Şi acest lucru trebuie făcut cu rugăciune, şi cu simţământul îndrumării Duhului Sfânt. Unele preocupări practice ar trebui să îţi ghideze o asemenea alegerea:
1) Nu prea lungă(sau prea scurtă?): Prima carte ar trebui să nu fie prea lungă, altfel vei fi descurajat pe drum şi vei renunţa.
Cel mai mare obstacol pentru durata realizării în această arenă este lipsa de perseverenţă… pur şi simplu renunţarea. Renunţăm pentru că ni se pare calea prea lungă şi simţim lipsa de putere pentru a continua restul călătoriei. La fel ca cineva care într-o zi vrea să termine un maraton nu începe pur şi simplu să alerge 42,16 km, dar mai degrabă trebuie să muncească ca să ajunga la nivelul acela, la fel se întâmplă cu memorarea extinsă a Scripturii. 
Trebuie să îţi înrădăcinezi bine disciplina zilnică în obicei zilnic şi trebuie să îţi dezvolţi abilitatea de a memora înainte ca să te apuci de o carte lungă. Începe cu una care are între 90 şi 160 de versete. Există cărţi mai scurte în Biblie, dar 2 Ioan sau 3 Ioan s-ar putea să nu aibă un impact aşa de mare în viaţa ta ca o epistola care este mai lungă.
Totuşi, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (2 Timotei 3:16), şi de aceea s-ar putea ca Dumnezeu să îţi spună să începi cu 2 Ioan.
2) Una care te pasionează: Alege o carte pe care Dumnezeu a folosit-o în trecut pentru a te prelucra, şi gândeşte că ar fi cel mai de folos în umblarea cu Cristos şi lucrul cu alţii. De asemenea ar trebui să alegi o carte care încă are mistere nedescoperite de tine (după cum toată Scriptura ar trebui sa aibă şi are!), şi o poţi privi ca o aventură a învăţării. 
Dulă ce ţi-ai evaluat opţiunile, adu aceste opţiuni înaintea Domnului în rugăciune şi ascultă vocea Lui. Roagă-L să te călăuzească, şi El îţi va direcţiona alegerea.

5). Cercetarea terenului
Următorul pas este cercetarea întregii cărţi pentru lungime, şi hotărârea cât de repede crezi că poţi să o memorezi. Poate poţi începe cu un singur verset pe zi, şase zile pe săptămână. Întotdeauna recomand luarea unei zile libere pe săptămână ca să nu te oboseşti prea tare, sau să o lăsaţi mai moale în zilele când eşti bolnav sau foarte ocupat.
Felul cum să cercetezi terenul este următorul:
1)Numără versetele întregii cărţi.
2)Împarte numărul cu numărul de versete pe care vrei să le înveţi pe săptămână. Rezultatul este numărul de săptămâni care îţi trebuie ca să înveţi întreaga carte.
3)Uită-te în calendar şi determină data cam când o să termini.
4)Adaugă 10% ca să nu te simţi sub prea mare presiune până te obişnuieşti cu acest stil de viaţă ( ex. Dacă înveţi Efeseni – 155 de versete – la o rată de 6 versete pe săptămână, îţi va lua 26 de săptămâni, sau mai exact 6 luni; adaugă 10% - 3 săptămâni – pentru un total de 29 de săptămâni).
4)Fă un legământ cu Domnul, că, prin ajutorul Lui, vei memora această carte pâna la acea dată:
“Doamne, căutându-te în rugăciune, eu cred că m-ai îndrumat să memorez ( numele cărţii). Acum mă dedic să încep această sarcină cu ajutorul tău şi pentru slava Ta. Mă angajez să memorez cartea pană la (data).”

Semnează şi scrie data pe legământ, şi pune-l într-un loc unde poţi să te uiţi la el în când vin vremuri grele.
Scopul cercetării terenului este să creeze un ritm rezonabil care să facă atingerea ţintei probabilă. Te va învăţa cât de mult trebuie să faci în fiecare zi, şi când ar trebui să termini. Cercetarea duce la un angajament care te va ajuta să fi perseverent.

6). Proceduri zilnice
a). Prioritate pentru repetarea versetelor vechi: Întotdeauna dă prioritate în mintea ta versetelor vechi chiar în detrimentul învăţării celor noi.
Care ar fi ideea să continui cu memorarea altor versete noi dacă nu le stăpâniţi pe cele vechi? Asta nu înseamnă rememorarea celor vechi…doar că ar trebui să începi fiecare zi cu cu repetarea versetelor vechi. Ai în vedere ce ar trebui să faci pentru a avea onoarea de a acumula noi versete. (Mai intâi muncă apoi joaca!)
Repetarea în timp: Repetarea unui verset de 100 de ori într-o zi nu ajută aşa de mult ca repetarea lui în fiecare zi pentru 100 de zile.
b) Învăţarea versetelor noi
Memorarea numărului versetului: Un lucru important este că se merită mult un efort în plus pentru memorarea numărului versetului ca făcând parte din fiecare verset. Acest lucru te va ajuta să nu uiţi versete sau chiar paragrafe atunci când reciţi întreaga carte. Te va ajuta de asemenea când citezi versete pentru evanghelizarea cuiva sau pentru lucrarea de propovăduire.
În final, te va ajuta să îţi aminteşti versetele când citeşti o carte creştină care citează aceste versete… nu mai trebuie să le cauţi în biblie!
Numerele versetelor din Efeseni 1:1-3 ar trebui spuse aşa: “Unu-unu. Pavel, apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinţii care sunt în Efes şi credincioşii în Hristos Isus; Unu-doi. Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos; Unu-trei. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos…” etc. Numerele mai lungi ale verseteleo nu fac diferenţă… Efeseni 6:11 ar fi “Şase-unşpe(unsprezece).
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului.” Fapte 27:25-26 ar fi “Douăzeci şi şapte douăzeci şi cinci. De aceea, oamenilor, liniştiţi-vă, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla aşa cum mi s-a spus.
Douăzeci şi şapte douăzeci şi şase. Dar trebuie să dăm peste un ostrov.” SĂ NU ÎNTRERUPI ACEASTĂ DISCIPLINĂ.!! De fapt face şi memorarea mai uşoară pe termen lung!
Fotografiază versetele cu ochii: Memorarea este parţial vizuală. Asta nu înseamnă că nevăzătorii nu pot memora Biblia, doar că procesul de memorare are o legătură puternică cu ochiul. Citeşte de zece ori fiecare verset nou, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Eu încă pot să-mi aduc aminte unde sunt anumite versete aşezate pe pagina bibliei când am început să le memorez. Arde fiecare verset pe creier cu ochii tăi.
Spune cu voce tare. Un alt ajutor pentru memorare este spunerea versetului cu voce tare. Senzorii adiţionali pentru creier, ajută la procesul de memorare. Nu trebuie sa fie foarte tare spus, doar cât să te poţi auzi. De asemenea, încearcă să simţi şi să interpretezi puţin când reciţi versetele… este o formă de meditaţie de fapt asupra versetelor în timp ce le înveţi.
Exemplu de procedura zilnică: În continuare avem un exemplu despre cum se poate memora Efeseni cu un verset pe zi:
1)
Prima zi: Citeşte Efeseni 1:1 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te că memorezi şi numărul versetului. Apoi acoperă pagina şi recită de zece ori. Gata pentru azi.
2)
A doua zi: Versetul de ieri prima dată! Recită versetul de ieri, Efeseni 1:1 de zece ori, fiind sigur să incluzi numărul versetului. Uită-te în Biblie dacă ai nevoie, doar ca să îţi împrospătezi memoria. Acum, noul verset. Citeşte Efeseni 1:2 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te că incluzi numărul versetului. Apoi acoperă pagina şi recită de zece ori. Gata pentru azi.
3)
A treia zi: Versetul de ieri prima data! Recită versetul de ieri, Efeseni 1:2 de zece ori, fiind sigur să incluzi numărul versetului. Din nou, ar trebui să te uiţi în Biblie dacă ai nevoie, doar ca să îţi reîmprospătezi memoria. Urmează vechile versete la un loc: Recită Efeseni 1:1-2 împreună o dată, asigurându-te că incluzi şi numărul versetului. Acum, învţă noul verset. Citeşte Efeseni 1:3 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te să incluzi numărul versetului. Acoperă pagina şi recită de zece ori. Ai terminat pentru azi.
4)
Ziua patru: Versetul de ieri prima dată! Recită versetul de ieri, Efeseni 1:3 de zece ori, asigurându-te să incluzi şi numărul versetului. Din nou, ar trebui să te uitaţi în Biblie dacă trebuie, doar să îţi reîmprospătezi memoria. Urmează vechile versete, împreună: recită Efeseni 1:1-3 odată, asigurându-te că incluzi şi numerele versetelor. Acum, învaţă versetul nou. Citeşte Efeseni 1:4 cu voce tare de zece ori, uită-te la fiecare cuvânt ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te că incluzi şi numărul versetului. Apoi acoperă pagina şi recită de zece ori. Ai terminat pentru azi.
Acest ciclu va continua pentru intreaga carte. Evident partea “versetelor repetate împreună” va acapara în scurt timp cea mai mare a timpului. Exact aşa ar şi trebui să fie. Toată cartea Efeseni poate fi citită pe o perioada de timp de cincisprezece minute în mod normal. Astfel, repetarea “versetelor împreună” nu ar trebui să dureze mai mult decât ar fi normal într-o zi. Fă acest lucru cu Biblia la îndemână, pentru cazurile când nu-ţi mai aminteşti sau te blochezi… nu e o ruşine să te uiţi, şi de fapt ajută să sedimentezi versetele problemă, ca să nu mai fie o problemă din nou. Astfel, a 60-a zi ar trebui sa arate cam aşa:  
60)
Ziua şaizeci: (opt zile pauză în acea perioada de timp înseamna ca eşti  la cel de-al 52-lea  verset, care ar trebui sa fie Efeseni 3:7). Versetul de ieri primul!!! Recită versetul de ieri, Efeseni 3:6 de 10 ori, fiind sigur că incluzi şi numărul versetului. Din nou, ar trebui să te uiţi în Biblie daca ai nevoie, doar ca să îţi împrospătezi memoria. Urmează versetele mai vechi, împreună: recită Efeseni 1:1-3-3-6 tot dintr-o dată, asigurându-te că ai inclus şi numerele versetelor. UITĂ-TE ÎN BIBLIE DACA AI NEVOIE, CA PROCESUL SA NU DUREZE PREA MULT!!! Acum treci la versetul nou. Citeşte Efeseni 3:7 cu voce tare de 10 ori, uitându-te la verset ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te că ai inclus şi numărul versetului. Acoperă apoi pagina şi recită de 10 ori. Ai terminat pentru o zi.

7). Reţinerea pe o perioada mai lungă
Presupunând ca vei continua această proceduă cu Efeseni fară să pierzi nici o zi (alta decât ziua liberă pe săptămână), ar trebui să finalizezi întreaga carte în 26 de săptămâni. După ce ai învăţat Efeseni 6:24, “şase cu douăzeci şi patru: Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin.”, ar trebui să te opreşti şi să sărbătoreşti!!! Punete pe genunchi şi mulţumeşte lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui faţă de tine.
Dar după ce ai terminat de sărbătorit, trebuie să te întorci înapoi la lucru. Dacă ai terminat de repetat „versetele vechi împreună” cu credincioşie, următorul pas nu ar trebui să fie foarte împovărător, chiar dacă aşa pare. RECITĂ ÎNTREAGA CARTE DIN MEMORIE PENTRU 100 DE ZILE CONSECUTIV. Dacă ţi-ai făcut treaba bine, după aproximativ două săptămâni probabil că nu vei mai avea nevoie ca Biblia să fie pe aproape pentru a te verifica.
Astfel, poţi să faci pasul acesta când faci duş, în timp ce conduci, în timp ce speli vase, în timp ce mergi pe stradă, în timp ce faci exerciţii fizice… NU E NEVOIE DE TIMP ÎN PLUS CARE SĂ FIE ADĂUGAT PROGRAMULUI TĂU ÎNCĂRCAT!! Ce este în plus, la nivelul acesta, poţi să începi să vezi scopul întregii cărţi Efeseni ( sau oricare carte pe care ai memorat-o). Vei vedea teme mai mari, care unesc capitole împreună, vei vedea curgerea argumentelor, vei descoperi noi lucruri pe care nu le-ai ştiut înainte.
Fi dur cu tine însuţi… 100 de zile fără să ratezi nici una! Poţi să faci asta, şi vei fi bucuros că ai făcut-o.
Când ai terminat, atunci alege pentru această carte un timp anume (să zicem luni dimineaţa), şi recit-o în fiecare luni dimineaţa pentru tot restul vieţii. Nu o vei uita niciodată. Totuşi, nu uita să pliveşti grădina…o să descriu ce înseamnă asta acum:
“Plivirea grădinii”: În timp ce vei recita cartea pentru o perioada mai lungă de timp fără a te uita în Biblie, vei începe încet încet să faci mici greşeli sau vei lăsa versete afară. Din nou, din cauza aceasta este aşa de importantă memorarea numerelor versetelor!
Oricum, pentru “plivirea grădinii”, pur şi simplu alege o dimineaţă de luni după cele 100 de zile (poate o dată pe lună) şi citeşte cartea normal până la capăt. Acest lucu va corecta erorile…aşa “pliveşti grădina”.
Acum , eşti gata să memorezi următoarea carte!!!

Memorând cărţile lungi şi Memorând mai repede
După ce ai petrecut şase luni cu Efeseni, la o rată de un verset pe zi, vei simţi că eşti pregătit să memorezi o carte mai lungă. Dacă, de exemplu, memorezi Romani, vei avea de a face cu 432 de versete. La o rată de un verset pe zi, asta înseamnă aproape un an jumate (cu o abatere de 10%). Asta ar fi prea lung pentru tine… eşti gata ca să mergi mai repede acum. Când eu am memorat  Evanghelia după Matei, am făcut-o la o rată de 36 de versete pe săptămână… şase pe zi, şase zile pe săptămână.  Mi-a luat cam 9 luni, de vreme ce am menţinut acelaşi ritm tot timpul… dar Matei are 1068 de versete… un verset pe zi ar fi fost mult prea încet. Haideţi să vedem cu să învăţăm mai multe versete pe zi:
1)
Prima zi: Citeşte Matei 1:1 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvând ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te că ai inclus şi numărul versetului. Apoui acoperă pagina şi recită de zece ori. Repetă acelaşi lucru pentru versetele de la 2 până la 6, asigurându-te că ai inclus şi numerele versetelor. Apoi, recită toate cele şase versete, Matei 1:1-6, de zece ori. Ai terminat pentru azi.
2)
A doua zi: Prima dată versetele de ieri!! Recită versetele de ieri, Matei 1;1-6, de zece ori, sigurâmdu-te să incluzi numărul versetelor. Uită-te în Biblie dacă ai nevoie, doar ca să îţi reînprospătezi memoria. Acum, fă următoarele versete. Citeşte Matei 1:7 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi cum l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te că incluzi şi numărul versetului. Apoi acoperă pagina şi recită de zece ori. Repetă Matei 1:8-12. Apoi, recită toate cele şase versete, Matei 1:7-12, de zece ori. Ai terminat pentru azi.
3)
A treia zi: Mai întâi versetele de ieri!! Recită versetele de ieri, Matei 1:7-12, de zece ori, asigurându-te să incluzi numărul versetelor. Din nou, ar trebui ca să te uiţi în Biblie dacă ai nevoie, doar ca să îţi reîmprospătezi memoria. Urmează toate versetele vechi:
Recită Matei 1:1-12 împreună o dată, încluzând numerele versetelor. Acum, fă următoarele versete. Citeşte Maitei 1:13 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi cum l-ai fotografia cu ochii. Asigură-te să incluzi numerele versetelor.
Apoi acoperă pagina şi recită de zece ori. Repetă Matei 1:14-18. Apoi, recită toate cele şase versete, Matei 1:13-18, de zece ori. Ai terminat pentru azi.
4)
A patra zi: Versetele de ieri mai întâi. Recită versetele de ieri, Matei 1:13-18, de zece ori, asigurându-te că incluzi numărul versetului. Din nou, ar trebui să te uiţi în Biblie dacă ai nevoie, doar ca să îţi împrospătezi memoria. Versetele vechi împreună:
Recită Matei 1:1-18 împreună o dată, asigurându-te că incluzi numerele versetelor. Acum, fă noile versete. Citeşte Matei 1:19 cu voce tare de zece ori, uitându-te la fiecare cuvânt ca şi când l-ai fotografia cu ochii. Fi sigur că ai inclus numerele versetelor.
Apoi acoperă pagina şi recită de zece ori. Repetă Matei 1:20-24. Apoi, recită toate cele şase versete, Matei 1:19-24, de zece ori. Ai terminat pentru azi.
Repetările care vor urma (partea cu “repetarea tuturor versetelor vechi”) va ajuge prea dificilă odată ce ajungi la capitolele 7 sau 8. La acel punct, începe să renunţi la capitolul 1, apoi capitolul 2, apoi capitolul 3 etc. în timp ce mergi mai departe cu cartea. Limitează timpul pe care îl petreci cu versetele vechi la cincisprezece sau douăzeci de minute. Repetă capitolele pe care le-ai lăsat (capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3) o dată pe săptămână.
La timpul când ai ajuns la Matei 28:20, va trebui ca să-ţi împarţi repetarea pe termen lung în părţi acceptabile.
Aceasta este “Metoda liceului” de repetare pe termen lung:

Metoda Liceului pentru reţinerea pe termen lung (folosind Evenghelia după Matei ca exemplu):

1)
Citeşte Matei având un cronometru, şi porneşte-l pentru 10 minute de citire a versetelor, citind normal. Ar putea fi Matei 1-5, depinde cât de repede citeşti în mod normal. Haideţi să luăm acest lucru ca exemplu. (Eu citesc, cam 125 de versete la 10 minute). NOTĂ: Opreşte-te la diviziuni majore ale capitolului… nu fă Matei 1:1 până la 5:37 de exemplu. Lucrează tare şi caută să ajungi la sfârşitul capitolului chiar dacă durează 11 minute pentru tine.
2)
Recită Matei 1-5 în fiecare zi pentru 25 de zile. După cam 15 zile, ar trebui ca să poţi să faci asta fără Biblie, dacă ţi-ai făcut bine treaba de prima dată când ai memorat versetele. Apoi repetă când eşti la duş, sau conduci maşina, etc. Acest lucru nu ar trebui ca să îţi ocupe timp în plus în fiecare zi.
3)
În cea de-a 26 zi, adaugă următoarele “zece minute” din Matei. Să zicem că este Matei 6-8. Recită Matei 6-8 în fiecare zi timp de 25 de zile, în timp ce continui cu Matei 1-5 în acest timp. La sfârşitul perioadei, vei avea repetat Matei 1-5 pentru 50 de zile , şi Matei 6-8 pentru 25 de zile întregi.
4)
În cea de-a 51-a zi, adaugă următoarele “zece minute” ( aproximativ 125 de versete) din Matei. Să zicem că este Matei 9-12. Repetă versetele pentru 25 de zile, în timp ce continui cu Matei 1-5 şi 6-8. La sfârşitul perioadei, vei avea gata Matei 1-5 pentru 75 de zile, Matei 6-8 pentru 51 de zile, şi Matei 9-12 pentru 25 de zile.
5)
La cea de-a 76-a zi, adaugă următoarea secţiune… poate Matei 13-15. Repetă aceste capitole pentru 25 de zile, continuând Matei 1-5, 6-8, şi 9-12. La sfârşitul perioadei, vei avea repetat Matei 1-5 pentru 100 de zile, Matei 6-8 pentru 75 de zile, şi matei 9-12 pentru 50 de zile, şi Matei 13-15 pentru 25 de zile. Ca în liceu, Matei 1-5 reprezintă clasa de absolvire, Matei 6-8 penultima clasă, Matei 9-12 a doua clasă, şi Matei 13-15 prima clasă. Întreg procesul de repetare nu ar trebui să dureze mai mult de 45 de minute, dacă ţi-ai stabilit cronometrarea corect. De asemenea ţine minte… cam la acest moment, ar trebui să poţi repeta Matei 1-12 cel puţin fără nici o Biblie la îndemână… aşa că, poate fi făcut în timp ce faci alte lucruri… astfel, poţi sta şi să nu faci nimic decât să memorezi pentru nu mai mult de 15-20 de minute cel mult.
6)
În cea de-a 101 zi, poţi să “absolvi” Matei 1-5, şi să îl introduci în “Timpul special de luni” şi repetă pentru tot restul vieţii… deja ai repetat de atâtea ori până acum, ai putea să repeţi chiar şi în somn! (Poate că şi faci asta!) Doar repetă în fiecare luni, în plus faţă de munca pe care o depui deja…sau, dacă e prea mult, repetă o dată pe lună pentru a păstra proaspăt în memorie.
Acum, adaugă următoarele zece minute din Matei, ca să înlocuieşti “ultima clasă” pe care ai absolvit-o deja… poate este Matei 16-19. Continuă cu Matei 6-8 (următoarea “clasă de final”), Matei 9-12 (“penultima clasă”), şi Matei 13-15 (“a doua clasă”). La sfârşitul acestei noi perioade, ai terminat Matei 6-8 pentru 100 de zile, Matei 9-12 pentru 75 de zile, Matei 13-15 pentru 50 de zile, şi Matei 16-19 pentru 25 de zile.
7)
În cea de-a 126-a zi, “absolvă” Matei 6-8, adaugă Matei 20-22, şi continuă. La sfârşitul acestei perioade, ai repetat Matei 9-12 pentru 100 de zile, Matei 13-15 pentru 75 de zile, Matei 16-19 pentru 50 de zile, şi Matei 20-22 pentru 25 de zile.
8)
În cea de-a 151-a zi, “absolvă” Matei 9-12, adaugă Matei 23-25, şi continuă. La sfârşitul acestei perioade, ai repetat Matei 13-15 pentru 100 de zile, Matei 16-19 pentru 75 de zile, Matei 20-22 pentru 50 de zile, şi Matei 23-25 pentru 25 de zile.
9)
În cea de-a 176-a zi, “absolvă” Matei 13-15, adaugă Matei 26-27, şi continuă. La sfârşitul perioadei, ai repetat Matei 16-19 pentru 100 de zile, Matei 20-22 pentru 75 de zile, Matei 23-25 pentru 50 de zile, şi Matei 26-27 pentru 25 de zile.
10)
În cea de-a 201-a zi, poţi “absolvi” Matei 16-19, şi în sfârşit adaugă Matei 28 pentru memorare. Continuă mai departe, dar nu mai adăuga versete noi. Continuă până ai terminat cele 100 de zile cu Matei 28 (cea de-a 300-a zi!!). Cam după 25 de zile de repetat Matei 28, ar trebui să poţi recita întreaga Evanghelie după Matei cu o acurateţe destul de bună, şi din memorie. La acel moment, poţi să cazi în genunchi şi să mulţumeşti lui Dumnezeu pentru bunătatea Lui pentru tine. Dar continuă cu munca până ce vei termina cele 100 de zile pentru toate versetele. 
11)
Repetă fiecare parte o dată pe săptămână sau o dată pe lună, depinde cum simţi nevoia, asta pentru a păstra proaspăt în memorie.