Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Hitler și Biblia

În urmă cu 70 de ani s-a încheiat cel de-al Doilea Război Mondial şi odată cu el cumplitul Holocaust. Citiţi câteva amintiri din perioada dinainte, din timpul şi de după război, de Friedrich Hilliges. Partea I

La începutul anilor '20, în dome­niul afacerilor sale din Leipzig, tatăl meu se întâlnea regulat la cină, cu ocazia unui târg anual, cu un alt comerciant. Într-una dintre aceste seri, căutând ceva de scris, tatăl meu a scos din buzunarul interior al vestonului său un Nou Testament pe care îl avea tot timpul cu el. Privirea cunoştinţei lui a căzut pentru o clipă asupra acestuia. Imediat l-a întrebat pe tatăl meu ce are acolo. Mirat de interesul spontan şi foarte direct, tatăl meu i-a arătat Noul Testament. Faptul că era o traducere Elberfelder a stârnit interesul acestei cunoştinţe. El a povestit pe scurt, dar în acelaşi timp în cuvinte admirative, despre un bun prieten pe nume Adolf Hitler, care are mari idei politice şi deţine exact acelaşi tip de Nou Testament. Cunoştinţa aceasta îşi dorea mult să aibă această ediţie specială, astfel că a cerut adresa exactă a editurii, să şi-o poată comanda.

Interesul ciudat faţă de această traducere a fost iniţial cu totul inex­plicabil pentru tatăl meu. Adolf Hitler era încă un nume necunoscut în acea vreme, un nume care nu spunea nimic, astfel că totul a părut lipsit de importanţă.

La exact un an după acea întâmpla­re, cei doi s-au întâlnit din nou. Înain­te de a se aşeza la masă, cunoştinţa a scos repede un Nou Testament obţinut între timp de la editura Brockhaus. Menţionându-l pe Hitler, prietenul lui, şi cu o bucurie vizibilă, el i l-a arătat tatălui meu, care l-a luat pentru a vedea informaţiile despre editură şi pentru a-l răsfoi puţin. Astfel a ob­servat câteva sublinieri care ofereau acum explicaţii mai adânci.

În primul rând, pentru acest om, aceeaşi ediţie era atât de importantă, deoarece, fiind un necunoscător al Bibliei, a putut transfera în mod sim­plu sublinierile din Noul Testament al lui Hitler în propriul lui exemplar, căutând doar numărul paginii şi am­plasarea fiecărui pasaj.

În al doilea rând, sublinierile arătau care pasaje din text erau importante pentru acest atât de admirat prieten numit Adolf Hitler. Tatăl meu a înţeles imediat că Hitler avea o orientare clar antievreiască. În acea vreme se cunoş­teau mai multe personalităţi politice care propagau permanent astfel de idei. Erau subliniate toate acele pasaje în care evreii sau coducătorii lor erau pedepsiţi în vreun fel sau altul (de ex. Matei 3,7; 23,15-36; Luca 11,39-44) şi în care se proroceşte judecata şi nimicirea (de ex. Matei 3,10; 7,15-19) cu privire la răul care se ascunde în spatele religiozităţii făţarnice (de ex. Luca 11,46). Adolf Hitler era evident o pesoană care ura evreii şi care în­cerca să confirme cu ajutorul Bibliei ostilitatea pe care o nutrea cu privire la aceştia.

Toate aceste lucruri s-au întâmplat cu mult înainte de anul 1933 şi încă înainte de vremea în care numele Adolf Hitler să fi apărut în constelaţia politică a Germaniei. Până la urmă­torul Târg de la Leipzig, cunoscutul tatălui meu a murit. Nu a mai existat nici o continuare a acestui contact unic şi indirect al părintelui meu cu Adolf Hitler, însă tatăl meu dobândise o înţelegere, care — chiar dacă iniţial a părut lipsită de importanţă — a fost ulterior orientativă pentru el.

Când Hitler a ajuns faimos şi tot mai mare, tatăl meu şi-a amintit de întâmplarea care a avut loc în urmă cu mai mulţi ani. Încă de la început el nu a fost prins de amăgirea acestui om puternic atât de admirat de toată lumea, ci a fost ferm convins că ajun­gerea la putere a lui Adolf Hitler va echivala cu pieirea Germaniei. Aceas­tă perspectivă l-a ferit pe tatăl meu de concesii false, iar mai târziu, în vremurile negre ale pierderilor fami­liale dureroase (trei dintre fraţii mei au murit în război şi toată averea cu casă şi afacere a fost distrusă) l-a ajutat să nu îşi piardă speranţa, deoarece ştia că în cer este un Dumnezeu care a spus că oricine se atinge de poporul Său se atinge de lumina ochilor Lui (vezi Zah. 2,8).

Articol preluat din revista Strigătul de la Miezul Nopții

No comments:

Post a Comment

Comentarii