Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Nivelurile straturilor geologice

Cum explici ”varvele”, formarea nivelurilor de straturi fine?

Unii cred că formarea nivelurilor de straturi fine, cum ar fi cele de la fromațiunea Green River în Wyoming (care conține 20 de milioane de straturi fine care reprezintă un an fiecare), dovedesc faptul că pământul este mai vechi de 6000 de ani.
Ca multe alte întrebări puse de evoluționiști, și aceasta se constituie dintr-o presupunere greșită. Această întrebare presupune că fiecare dintre aceste niveluri este anual, iar evident, nu este cazul. Numeroase experimente au fost făcute la această formațiune.
Se poate lua o secțiune din formațiunea Green River și să o sfărâmi ca să devină praf, pune-o în apă și se va rearanja singură în munlte straturi fine. A fost arătat că straturile nu sunt anuale nici pe departe. Sunt locuri în această formațiune unde se găsesc 1500 de straturi în anumite porțiuni și doar 1000 în altele, toate fiind între cele două straturi de cenușă care se numesc ”orizonturile evenimentului”.

HOW DO YOU EXPLAIN “VARVE,” THE FORMATION OF FINE STRATA LAYERS?

Some believe that the formation of fine strata layers, such as those in the Green River formation in Wyoming (which contains 20 million fine layers which represent one year each), proves the earth is more than 6,000 years old.
Like many questions posed by evolutionists, this also has a built-in faulty assumption. This question assumes that each of these layers is annual, and this is, obviously, not the case.
Numerous experiments have been done on the formation.
You can take a section of Green River formation and grind it to powder, drop it into moving water and it will resort itself into many fine layers. It has been shown that the layers are not annual at all. There are places in this formation where over 1,500 layers are found in some areas and only 1,000 in others, all between the same two ash layers called “event horizons.”

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii