Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Nivelurile straturilor geologice

Cum explici ”varvele”, formarea nivelurilor de straturi fine?

Unii cred că formarea nivelurilor de straturi fine, cum ar fi cele de la fromațiunea Green River în Wyoming (care conține 20 de milioane de straturi fine care reprezintă un an fiecare), dovedesc faptul că pământul este mai vechi de 6000 de ani.
Ca multe alte întrebări puse de evoluționiști, și aceasta se constituie dintr-o presupunere greșită. Această întrebare presupune că fiecare dintre aceste niveluri este anual, iar evident, nu este cazul. Numeroase experimente au fost făcute la această formațiune.
Se poate lua o secțiune din formațiunea Green River și să o sfărâmi ca să devină praf, pune-o în apă și se va rearanja singură în munlte straturi fine. A fost arătat că straturile nu sunt anuale nici pe departe. Sunt locuri în această formațiune unde se găsesc 1500 de straturi în anumite porțiuni și doar 1000 în altele, toate fiind între cele două straturi de cenușă care se numesc ”orizonturile evenimentului”.

HOW DO YOU EXPLAIN “VARVE,” THE FORMATION OF FINE STRATA LAYERS?

Some believe that the formation of fine strata layers, such as those in the Green River formation in Wyoming (which contains 20 million fine layers which represent one year each), proves the earth is more than 6,000 years old.
Like many questions posed by evolutionists, this also has a built-in faulty assumption. This question assumes that each of these layers is annual, and this is, obviously, not the case.
Numerous experiments have been done on the formation.
You can take a section of Green River formation and grind it to powder, drop it into moving water and it will resort itself into many fine layers. It has been shown that the layers are not annual at all. There are places in this formation where over 1,500 layers are found in some areas and only 1,000 in others, all between the same two ash layers called “event horizons.”

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii