Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Insectele și potopul!

A LUAT NOE PE ARCA TOATE ACELE MILIOANE DE SPECII DE INSECTE ?

Lui Noe i s-a poruncit să ia în arcă toate animalele terestre în ale cărori nări era suflare de viață (Geneza 6:17, 7:14-15, 22). Nu există nici un motiv să credem că toate varietățile de insecte au fost pe arcă pentru că ele respiră prin pielea lor și nu au nări. Ele au putut să supraviețuiască pe bucați de materie care plutea pe apă, sau să se îngroape în noroi. Unele insecte au putut să fie pe arcă în blana animalelor sau în colțurile și crăpăturile din arcă. Biblia nu spune că insectele trebuiau să fie pe arcă.


DID NOAH TAKE ALL THE MILLIONS OF SPECIES OF INSECTS ON THE ARK?

Noah was commanded to take into the ark all the animals on land in whose nostrils was the breath of life (Genesis 6:17, 7:14-15, 22). There is no reason to believe that all the varieties of insects were on the ark because they breathe through their skin and do not have nostrils. They could have survived on floating matter or by burrowing in the mud. Some of the insects may have been on the ark in the fur of the animals or in nooks and crannies of the ark. The Bible does not teach that they had to be on board.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii