Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Formarea diamanelor și a carburanților naturali

Cum se formează diamantele, petrolul, carburantul fosilifer și gazul natural?

Cărbunele provinde din cantitățile masive de materie din copaci și plante care au fost schimbate de o caldură si pesiune imensă. Petrolul și gazul natural s-a format de la materia provenită de la pești, reptile, și animale sub aceleași condiții de căldură și presiune.  
Momentul cel mai logic pentru cărbune, petrol și gaz să se fi format a fost în timpul și după potopul global, când cantități enorme de materie animală și plante s-au scufundat îngropându-se sub expunerea extraordinară la presiuniea și distrugerea apelor potopului și a sedimentelor.

Diamantele sunt nestemate pure de carbon supuse la presiuni foarte mari. Cele mai multe diamante se găsesc în”pământul albastru”, în sau aproape de gâtul vulcanilor stinși unde a erupt magma. Presiunea mare din cauza activității vulcanice ar fi putut să formeze diamentele. Multe s-ar fi putut forma când ”izvoarele adâncului celui mare” s-au rupt sau când munții s-au ridicat pe parcursul ultimelor luni ale potopului (Psalmul 104:6-8).

HOW ARE DIAMONDS, OIL, FOSSIL FUELS, AND NATURAL GAS FORMED?

Coal comes from massive amounts of trees and plant matter that have been changed by tremendous heat and pressure. Oil and natural gas form from fish, reptile, and animal matter under similar heat and pressure conditions.
The most logical time for coal, oil and gas to form was during and after the worldwide flood, when enormous amounts of animal and vegetable matter underwent mass burial under the incredible destruction and pressure of the flood waters and the sediments.
Diamonds are highly pressurized, pure carbon gems. Most diamonds appear in “blue ground,” in or near the neck of an extinct volcano where magma erupted. The high pressure of volcanic activity could have formed diamonds. Many may have formed when the “fountains of the deep” were broken up or when mountains arose during the last months of the Flood (Psalm 104:6-8).

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org

No comments:

Post a Comment

Comentarii