Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Formarea diamanelor și a carburanților naturali

Cum se formează diamantele, petrolul, carburantul fosilifer și gazul natural?

Cărbunele provinde din cantitățile masive de materie din copaci și plante care au fost schimbate de o caldură si pesiune imensă. Petrolul și gazul natural s-a format de la materia provenită de la pești, reptile, și animale sub aceleași condiții de căldură și presiune.  
Momentul cel mai logic pentru cărbune, petrol și gaz să se fi format a fost în timpul și după potopul global, când cantități enorme de materie animală și plante s-au scufundat îngropându-se sub expunerea extraordinară la presiuniea și distrugerea apelor potopului și a sedimentelor.

Diamantele sunt nestemate pure de carbon supuse la presiuni foarte mari. Cele mai multe diamante se găsesc în”pământul albastru”, în sau aproape de gâtul vulcanilor stinși unde a erupt magma. Presiunea mare din cauza activității vulcanice ar fi putut să formeze diamentele. Multe s-ar fi putut forma când ”izvoarele adâncului celui mare” s-au rupt sau când munții s-au ridicat pe parcursul ultimelor luni ale potopului (Psalmul 104:6-8).

HOW ARE DIAMONDS, OIL, FOSSIL FUELS, AND NATURAL GAS FORMED?

Coal comes from massive amounts of trees and plant matter that have been changed by tremendous heat and pressure. Oil and natural gas form from fish, reptile, and animal matter under similar heat and pressure conditions.
The most logical time for coal, oil and gas to form was during and after the worldwide flood, when enormous amounts of animal and vegetable matter underwent mass burial under the incredible destruction and pressure of the flood waters and the sediments.
Diamonds are highly pressurized, pure carbon gems. Most diamonds appear in “blue ground,” in or near the neck of an extinct volcano where magma erupted. The high pressure of volcanic activity could have formed diamonds. Many may have formed when the “fountains of the deep” were broken up or when mountains arose during the last months of the Flood (Psalm 104:6-8).

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org

No comments:

Post a Comment

Comentarii