Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Cum au ajuns animalele la arcă?

Cum au călătorit animalele din toată lumea ca să ajungă la arcă?

Această întrebare presupune că lumea înainte de potop a fost așa cum este lumea azi, cu animale având caracteristici pentru o anumită zonă. Astăzi pământul este este acoperit 70% cu apă și oceanele separă continentele. De asemenea, unele animale trăiesc numai în câteva locații alese. Numai că Biblia ne învață că înainte de potop, apa a fost adunată într-un singur loc (Geneza 1:9).
Probabil că a existat un singur ocean și mult mai multă suprafață terestră. De asemenea, dacă a fost o climă mai mult temperată, animalele puteau trăi în toate felurile de locuri, ceea ce înseamnă că Noe nu a trebuit să adune animalele din toată lumea. De fapt, Biblia spune că animalele au venit la Noe (Geneza 6:20).

HOW DID ANIMALS TRAVEL FROM ALL OVER THE WORLD TO GET TO THE ARK?

This question assumes that the world before the Flood was like the world is today, with animals specialized for certain areas. Today the world is 70% water and the oceans separate the continents. Also, some animals only live in a few selected locations. But, the Bible teaches that before the Flood, the water was gathered into one place (Genesis 1:9).
There was probably one ocean and much more landmass. Also, if the climate was more temperate, animals could live in all types of places which means Noah did not have to go gather animals from all over the world. In fact, the Bible says that the animals came to Noah (Genesis 6:20).

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii