Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Scrisoare deschisă către prof. Stephen Hawking

Psihologul și filozoful Carlo Strenger, născut în Elveţia la Basel, a emigrat la sfârșitul anilor '80 în Israel. În­tr-o scrisoare deschisă, publicată în cotidianul Ha'areţ, acest profesor de la Universitatea din Tel Aviv a reacţi­onat la boicotul împotriva Israelului, căruia i s-a alăturat Stephen Hawking, prin neparticiparea la Conferinţa anuală prezidenţială organizată de Şimon Peres la Ierusalim.

Dragă prof. Hawking,
Există multe motive pentru care sunteţi considerat a fi unul dintre cei mai mari oameni de ştiinţă din întreaga lume. După cum ştiţi, unul dintre mo­tivele succeselor dumneavoastră este capacitatea de a păstra o minte indepen­dentă şi de a refuza să cedaţi presiunii curentului mulţimii. Inovaţia este posi­bilă doar atunci când eşti imun faţă de o astfel de presiune.
Având în vedere respectul meu faţă de succesele dumneavoastră, sunt sur­prins și întristat de decizia dumnea­voastră, transmisă prin The Guardian, de a vă anula participarea la Conferinţa prezidenţială de anul acesta de la Ieru­salim şi de a vă alătura celor care chea­mă la un boicot academic al Israelului. M-aş fi aşteptat ca un om aflat în po­ziţia dumneavoastră şi având realizările dumneavoastră să nu se lase influenţat de presiunea care, conform articolului, a precedat contramandarea participării dumneavoastră.
Permiteţi-mi să vă spun în primul rând că eu resping de mulţi ani ocupa­rea israeliană a teritoriilor palestiniene. După ce am spus aceasta, trebuie să subliniez că am perceput întotdeauna ca fiind condamnabil moral şi intolerabil intelectual faptul că mulţi oameni de şti­inţă britanici cheamă la un boicot acade­mic al Israelului. Acest apel se bazează pe un standard dublu, pe care nu l-aş aş­tepta de la un grup a cărui misiune este de a menţine integritatea intelectuală.
Incidentele din Cisiordania sunt ne­însemnate în comparaţie cu cele pe care le comit celelalte state, de la Iran până la Rusia şi China, ca să numim doar câ­teva exemple. În Iran sunt spanzuraţi în fiecare an sute de homosexuali; China menţine ocupat Tibetul de decenii în­tregi şi cu siguranţă cunoaşteţi distru­gerile îngrozitoare pe care Rusia le-a provocat în Cecenia. Nu am auzit partea dumneavoastră şi nici din partea colegilor dumneavoastră care susţin un boicot academic al Israelului vreo re­acţie împotriva oricărei ţări dintre cele enumerate mai sus.
Israelul este acuzat că ţine palesti­nieni prizonieri timp de ani întregi fără a-i judeca. Acelaşi lucru îl fac şi Statele Unite ale Americii, care până astăzi nu au închis cazul Guantanamo. Israelul este acuzat că omoară premeditat pa­lestinieni care sunt suspecţi sau despre care se ştie că sunt implicaţi în atacuri teroriste. După cum se relatează în în­treaga lume, Statele Unite practică în multe ţări uciderile premeditate ale per­soanelor suspecte de terorism.
Întrebarea dacă aceste arestări şi ucideri premeditate pot fi justificate este una dificilă şi nu are un răspuns imediat. Personal eu cred că, şi în războ­iul împotriva terorismului, democraţiile trebuie să facă orice efort posibil pentru a apăra statul constituţional şi pentru a evita încălcarea drepturilor omului.
Să nu uităm că atât Israelul, cât şi SUA se află în situaţii extrem de difici­le. Israelul a fost foarte aproape de un acord de pace cu palestinienii atunci când s-a declanşat cea de-a Doua Inti­fadă. Israelienii au fost zilnic sfâşiaţi bucăţi în urma atentatelor sinucigaşe, iar politicienilor le-a fost foarte dificil să îi convingă pe cetăţeni să accepte anu­mite riscuri pentru pace.
Prof. Hawking, cum puteţi dumnea­voastră și colegii dumneavoastră, care se declară pentru un boicot academic al Israelului, să vă justificaţi standardul dublu, prin faptul că alegeţi să blamaţi doar Israelul? Negaţi pur şi simplu fap­tul că statul evreu s-a aflat sub amenin­ţare cea mai mare parte a istoriei sale şi că încă se mai află? Pană astăzi Ha­masul, unul dintre cele două mari parti­de din Palestina, face apel la nimicirea Israelului iar în carta lui foloseşte un limbaj antisemit abominabil. Până as­tăzi nu trece aproape nici o săptămână. În care Iranul și Hesbollahul să nu ame­ninţe Israelul cu distrugerea, chiar dacă aceştia nu au nici un conflict concret cu statul evreu.
A alege Israelul pentru un boicot academic este, cred eu, un caz de gra­vă ipocrizie. Înseamnă să refuzi să vezi nedreptăţile din întreaga lume, ceea ce nu costă prea mult. Eu încă aştept un intelectual britanic care să spună că nu va coopera cu instituţii americane atăt timp cât Guantanamo încă există, atât timp cât SUA îşi continuă politica de omoruri premeditate.

Fără îndoială, Israelul poate fi criti­cat, la fel ca oricare altă ţară. Totuşi o astfel de critică nu ar trebui să se ba­zeze pe un puternic moralism și pe o gândire simplificată — aceste lucruri nu îi caracterizează deloc pe oamenii de şti­inţă. Lumea reală este, din păcate, un loc haotic, dificil. Autorul Ian McEwan este citat în The Guardian cu următoare­le cuvinte: ”Dacă aş călători doar în ţări cu a căror politică sunt de acord, proba­bil că nu mi-aş părăsi niciodată patul. Nu este bine când toţi încetează să vor­bească unii cu alţii.” El a făcut această declaraţie după ce a fost criticat că în anul 2011 a călătorit în Israel pentru a primi Premiul Ierusalim pentru Litera­tură. Cu siguranţă există aici un sam­bure de adevăr. Este dificil să trăieşti într-o lume imperfectă conform standar­delor drepturilor omului și a idealurilor democraţiei.
Prof. Hawking, din partea unui om de formatul dumneavoastră intelectual, aş aştepta să preluaţi sarcina dificilă de a vă confrunta cu aceste întrebări. A simplifica lucrurile și a alege Israelul pentra a-l boicota academic nu vi se po­triveşte intelectual şi moral.
Dacă contramandarea dumneavoas­tră se datorează într-adevăr presiunii şi nu unor motive de sănătate, după cum aţi explicat universităţii după apariţia articolului în The Guardian, aş aprecia dacă aţi reveni asupra deciziei dumnea­voastră şi aţi alege totuşi să participaţi la Conferinţa prezidenţială.
Cu salutări prieteneşti, al dumnea­voastră, prof. Carlo Strenger
Prelucrat de Antje Naujosks

Articol preluat din revista Știri din Israel