Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Citate

”Cine nu se roagă lui Dumnezeu, se roagă diavolului.” Papa Francisc I

”Numai Isus poate vindeca boala de care suferă lumea – depărtarea de Dumnezeu. El este marele Medic și Susținător.” Hanni Klenk

”Există pictori talentați, care doar prin câteva mișcari de penel pot reda un întreg peisaj. Eu cred că și Sfânta Scriptură este maestră în această artă. Ea spune doar câteva cuvinte, dar în ele cuprinde tot, inclusiv pe noi și starea noastră.” Johannes Busch

”Istoria lui Iov începe acolo unde încetează orice teologie a bunăstării.” Autor necunosut

”Dumnezeu cunoaște trecutul tău. Dă-I lui prezentul tău, iar El Se ca îngriji de viitorul tău.” Erns Modersohn

”Evanghelia face creștini, dar ei nu se cunosc după hainele lor, ci după faptele făcute din iubire.” Martin Luther

”Ateismul este o religie cu Darwin, Marx sau Freud ca profeți.” Autor necunoscut

”La Dumnezeu nu există probleme, ci doar planuri. În cer nu exisă panică.” Elisabeth Wetter


”Biblia este la fel ca banca – ambele sunt de folos atunci când sunt deschise.” Corrie ten Boom

No comments:

Post a Comment

Comentarii