Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Citate

”Cine nu se roagă lui Dumnezeu, se roagă diavolului.” Papa Francisc I

”Numai Isus poate vindeca boala de care suferă lumea – depărtarea de Dumnezeu. El este marele Medic și Susținător.” Hanni Klenk

”Există pictori talentați, care doar prin câteva mișcari de penel pot reda un întreg peisaj. Eu cred că și Sfânta Scriptură este maestră în această artă. Ea spune doar câteva cuvinte, dar în ele cuprinde tot, inclusiv pe noi și starea noastră.” Johannes Busch

”Istoria lui Iov începe acolo unde încetează orice teologie a bunăstării.” Autor necunosut

”Dumnezeu cunoaște trecutul tău. Dă-I lui prezentul tău, iar El Se ca îngriji de viitorul tău.” Erns Modersohn

”Evanghelia face creștini, dar ei nu se cunosc după hainele lor, ci după faptele făcute din iubire.” Martin Luther

”Ateismul este o religie cu Darwin, Marx sau Freud ca profeți.” Autor necunoscut

”La Dumnezeu nu există probleme, ci doar planuri. În cer nu exisă panică.” Elisabeth Wetter


”Biblia este la fel ca banca – ambele sunt de folos atunci când sunt deschise.” Corrie ten Boom

No comments:

Post a Comment

Comentarii