Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Prezintă Ezechiel şi Apocalipsa aceleaşi războaiie?

Dumneavoastră, cei de la Misiunea Strigătul de la Miezul Nopții, credeți că războiul pre­zentat în Ezechiel 38 şi 39 este diferit față de cel de la Armaghedon şi că va avea loc înainte de răpire sau este acelaşi cu războ­iul de la Armaghedon? Prezintă Ezechiel 38 şi 39 acelaşi război, Armaghedonul? Noi credem că există o deosebire; poate greşim, părerile fiind diferite. La Armaghedon sunt adunate toate popoarele, dar în Ezechiel 38 şi 39 nu se întămplă acest lucru, deoarece unii pun întrebarea: «Vii să iei pradă?» (Ezec. 38,13). Prin urmare aceştia nu sunt atacatori.
Gog din țara Magog» (Ezec. 38 şi 39) pare să nu fie identic cu «Gog și Magog» din Apocalipsa 20,8, pentru că în Ezechiel se vorbeşte doar despre Gog, care provine din ţara Magog, în timp ce Apocalipsa menţionează două nume: «Gog și Magog». În plus, în Ezechiel, prin Magog se face referire la o ţară, în timp ce Apocalipsa menţionează două nume care reprezintă totalitatea po­poarelor acestui pământ. Apoi Ezechiel numeşte fiecare popor care îl urmează pe Gog. În Apocalipsa însă se vorbeşte despre toate neamurile, fără a se face vreo specificare anume unuia dintre acestea.
O altă deosebire importantă este ace­ea că Gog menţionat în cartea Ezechiel vine din nord şi aduce cu sine aliaţii menţionaţi, în timp ce Gog şi Magog din Apocalipsa înaintează împotriva Israelului cu aliaţi din cele patru colţuri ale Pământului.
Potrivit profetului Ezechiel, restaura­rea Israelului va avea loc după căderea lui Gog. În Apocalipsa, restaurarea Israelu­lui a avut deja loc, deoarece căderea lui Gog și Magog va avea loc după Împărăţia de o mie de ani.
Atacul lui Gog, descris în Ezechiel, va avea loc după ce Israelul va trăi în siguranţa (în cadrul Împărăţiei anticris­tice?) (vezi Ezec. 38,8.16), dar înainte ca Duhul Sfânt să fie revărsat peste Israel (vezi Ezec. 39,29). Prin urmare, acesta trebuie să se întâmple în timpul ultimilor 7 ani (cea de-a 70-a săptămână din Daniel).
În cazul lui Gog din capitolul 38 din Ezechiel, Satan nu este amintit, în timp ce în cazul lui Gog şi Magog din Apo­calipsa, diavolul este cauza principală a amăgirii.
După Gog, Ezechiel vorbeşte despre o perioadă de 7 luni pentru a îngropa morţii şi de 7 ani pentru a arde armele (vezi Ezec. 39,9.12). În ceea ce îi priveşte pe Gog și Magog din Apocalipsa 20,8, probabil că acesta va fi momentul când Dumnezeu va crea un cer nou și un Pământ nou.       NORBERT LIETH

Articol preluat din revista Strigătul de la Miezul Nopții

No comments:

Post a Comment

Comentarii