Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Citate

Dragostea lui Dumnezeu nu caută lucrurile care merită să fie iubite, ci le face să fie astfel.” Martin Luter

”Atunci când auzim Cuvântul lui Dumnezeu, El ne vorbește. Atunci când ascultăm, Dumenzeu acționează.” Frank Buchman

”Cristos ne primește așa cum suntem, dar nu ne lasă să rămânem așa cum suntem.” Ingrid Trobisch


”Nu îi veți întări pe cei slabi, descurajându-i pe cei tari. Nu le veți fi de folos celor care trebuie să își câștige existența, distrugându-i pe cei care îi plătesc. Nu veți crea o legătură strânsă între oameni stârnind ura de clasă. Nu le veți fi de ajutor săracilor, eliminându-i pe cei bogați. Cu siguranță veți avea dificultăți dacă cheltuiți mai mult decât câștigați. Nu veți stârni nici un interes și nici un entuziasm față de problemele publice dacă îi răpiți individului inițiativa și libertatea. Nu veți putea ajuta niciodată oamenii pe termen lung dacă faceți pentru ei ceea ce ei înșiși ar trebui și ar putea face.” Abraham Lincoln 

No comments:

Post a Comment

Comentarii