Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


A indus Dumnezeu in eroare profeții?

Creştinii care afirmă că Biserica este acum Noul Israel cred că profeţiile lui Dumnezeu pentru Israel din Vechiul Testament s-au împlinit prin Isus Cristos și prin Biserică într-un mod «neaşteptat». În continuare vă prezentăm un exemplu în acest sens, precum și contra-argu­mentarea lui:


În cartea sa intitulată A New Tes­tament Biblical Theology (O nouă teologie biblică nou-testamentară, n.trad.), teologul G. K. Beale a scris: «Una dintre cele mai remarcabile carac­teristici ale împărăţiei lui Isus este că nu pare să fie tipul de împărăţie care a fost prorocit în Vechiul Testament şi aşteptat în iudaism» (pag. 431).
Afirmaţia lui Beale ne pune serios pe gânduri şi ne dă mari motive de îngri­jorare, deoarece un învăţat evanghelic cunoscut al Noului Testament afirmă că împlinirea profeţiilor vechi-testamenta­re cu privire la împărăţie se deosebeşte de ceea ce au prorocit profeţii. Având în vedere că autorul Sfintei Scripturi este Domnul, aceasta înseamnă că Dumnezeu le-a dat prorocilor Săi profeţii înşelătoare. Se poate spune că Domnul le-a pus profeţilor Săi cuvinte confuze în gură. Cu siguranţă Beale ar protesta şi ar spune că aşa ceva este imposibil. În Deuteronom 18,22, Dumnezeu îi explică poporului cum poate recunoaşte un profet adevărat, trimis de El: «Când ceea ce va spune prorocul acela în Nu­mele Domnului nu va avea loc si nu se va întâmpla, va fi un cuvânt pe care nu l-a spus Domnul. Prorocul acela l-a spus din îndrăzneală; să n-ai teamnă de el.»
În acest pasaj, Dumnezeu îi spune clar poporului evreu că poate deosebi un profet adevărat de unul fals atunci când ceea ce spune prorocul respectiv se întâmplă cu adevărat. Punctul de vedere al lui G. K. Beale referitor la profeţie face nerealizabil şi inutil testul lui Dumnezeu pentru un profet adevă­rat. Dacă, după cum spune clar Beale în cartea sa, o profeţie vechi-testamentară poate fi «transformată în mod neaştep­tat», atunci cum putem şti dacă ceea ce a spus un profet este adevărat sau fals? Singura posibilitate pe care o avem este ca Dumnezeu însuşi să ne spună dacă s-a întâmplat, iar împlinirea a avut loc într-un mod neaşteptat.
În aceste condiţii, cum mai putem identifica un profet fals? Dacă ceea ce a prorocit un profet adevărat nu trebuie să se împlinească ad litteram, aşa cum era de aşteptat şi cum fusese specificat de înşuşi Domnul, nu ar putea atunci declara și un profet mincinos că și ceea ce a prorocit el s-a întâmplat, dar în­tr-un mod neaşteptat? Astfel Cuvântul lui Dumnezeu nu mai are nici un sens.
Închipuiţi-vă că cineva vă promite un lucru. Să presupunem că vrea să vă întâlnească joia viitoare, dimineaţa la ora 9, într-o anumită cafenea. Mergeţi acolo aşa cum v-aţi înţeles, la ora 9 în ziua stabilită, dar el nu apare. Mai tarziu îl sunaţi și întrebaţi ce s-a întâmplat. El vă spune că a făcut tot ceea ce a promis— s-a întâlnit la ora 12 cu un alt prieten, într-o altă cafenea. Ceea ce vă spusese anterior a fost doar un simbol a ceea ce urma să facă în realitate. Aceasta în­seamnă că el şi-a împlinit promisiunea, dar într-un mod neaşteptat. Cine ar accepta o minciună atât de grosolană? Totuşi Beale pare să creadă că Dumne­zeu acţionează astfel.
Eu nu voi crede și nu vreau să cred că Dumnezeu acţionează în acest mod. Îl voi cita în acest sens pe apostol: «De aceea, oamenilor, căci am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus» (Fapte 27,25). Eu cred tot ceea ce spune Evanghelia. Cred tot ce scrie cu privire la creaţie. Cred tot ce s-a întâmplat la potop, cred legămintele necondiţionate pe care Dumnezeu S-a legat să le împlinească. Cred toate acestea pentru că eu cred într-un Dumnezeu care gândeşte ceea ce spune și care nu va împlini o prorocie într-un mod cu totul neaşteptat, pentru că El nu este un Dumnezeu (ca prietenul din exemplul cu cafeneaua) care să mă inducă în eroare prin simboluri prost înţelese.   DR. PAUL HENEBURY

Apărut mai intâi pe drreluctant.wordpress.com; Paul Martin Henebury este învăţător biblic şi consilier spiritual al unei biserici şi preşedinte al Şcolii Teologice Veritas
Articol preluat din revista Strigătul de la Miezul Nopții

No comments:

Post a Comment

Comentarii