Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Un verset neglijat și momentul Împărăției

«Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucru, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape» (Luca 21,31).
Un verset adesea trecut cu vederea cu privire la împărăţia lui Dum­nezeu este Luca 21,31. Acest verset este rareori abordat pe larg, dar, după părerea mea, el conţine implicaţii importante pentru înţelegerea noastră cu privire la momentul împărăţiei lui Dumnezeu. Aici Isus Cristos ne relatea­ză de fapt că trebuie să aibă loc anumite evenimente înainte de venirea împără­ţiei. Pe scurt, textul din Luca 21,31 ne învaţă că Împărăţia lui Dumnezeu va veni abia după evenimentele din peri­oada următoare necazului celui mare.
În capitolul 21 din Luca, Isus Cristos vorbeşte despre venirea Sa şi evenimen­tele legate de distrugerea Templului. În versetele 8-11, El proroceşte că vor veni Cristoşi falşi, războaie, cutremure, ciumi şi că vor fi semne pe cer. Eu cred că aces­te evenimente au legătură cu viitoarea perioadă de şapte ani a necazului celui mare. Ceea ce Luca descrie aici seamănă cu Matei 24,4-8 şi Apocalipsa 6, care, după părerea mea, se referă la rândul lor la viitoarea perioadă a necazului celui mare.
Începând cu versetul 12, Domnul Isus vorbeşte despre evenimentele care vor avea loc înaintea celor întâmplate în versetele 8-11. El spune: «Dar înainte de toate acestea ...», iar apoi vorbeşte despre persecuţia care va urma (v.12-19) şi despre distrugera Ierusalimului (v.20-23). Eu cred că aici este vorba despre distrugerea Ierusalimului de către romani, eveniment care a avut loc în anul 70 d.Cr. Prin urmare, ceea ce Isus explică în versetele 12-23 se va întâmpla înainte de evenimentele din versetele 8-11. «Vremurile neamurilor» menţionate în versetul 24 au început odată cu distrugerea Templului în anul 70 d.Cr. şi includ o supremaţie a acestora asupra Ierusalimului până la revenirea lui Isus Cristos și restaurarea Israelului. Textul din Luca 21,24 ne prezintă peri­oada actuală, până la necazul cel mare, care este abordat din nou în versetul 25 şi în continuare.
În versetele 25-27, Isus Cristos vor­beşte despre evenimentele caracteristice necazului celui mare. Această perioadă de timp va cuprinde semne pe cer, va­luri înspăimântătoare şi revenirea Fiului Omului pe norii cerului cu mare putere și slavă.
În versetele 29-30 ale aceluiaşi capi­tol, Domnul Isus prezintă pilda smochi­nului: «Le-a spus o pildă: „Vedeți smo­chinul și toți copacii. Când înfrunzesc și-I vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape."» Din aceasta înţelegem că anumite lucruri reprezintă un indiciu clar că în curând se va întâm­pla ceva. În cazul acesta, un smochin care înfrunzeşte este un indiciu vizibil al verii care se apropie. Domnul Isus leagă apoi acest principiu de venirea Împărăţiei: «Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape» (Luca 21,31).
«Veți vedea întâmplându-se aceste lucruri» se referă la evenimentele escato­logice pe care El le anunţă. Semnificativ aici este că Isus Cristos leagă venirea Împărăţiei lui Dumnezeu de evenimen­te vitoare. Când vedem semnele de pe cer, valurile mării și alte fenomene ale acestei perioade, putem fi siguri că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
Câta vreme însă aceste evenimente nu au loc, Împaraţia lui Dumnezeu nu este aproape.
În textul din Luca 21,31, Domnul spune clar că Împărăţia viitoare a lui Dumnezeu va fi aproape abia după evenimentele escatologice din perioada necazului celui mare.
Aceasta include anumite implicaţii importante. În timp ce mulţi teologi afirmă plini de convingere că Împărăţia a venit deja şi că este în vigoare încă din timpul lucrării Domnului Isus pe acest pământ, El nu pare să ne înveţe acelaşi lucru. La finalul slujirii Sale pământeşti, în timp ce vorbea despre evenimentele care vor avea loc după răstignirea, învi­erea şi înălţarea Sa la cer, Isus Cristos a plasat venirea împărăţiei undeva în viitor. Dacă Domnul Isus ar fi conside­rat Împărăţia ca fiind deja venită, de ce ar mai fi făcut o astfel de afirmaţie cu privire la viitor?
Este posibil ca Împărăţia la care face referire Isus să fie o desăvarşire a Împărăţiei care a venit deja? Poate, dar Isus Cristos nu spune că evenimentele viitoare vor duce la o desăvârşire a unei împărăţii deja existente. El pare să spună că împărăţia va veni după aceste eveni­mente viitoare. Aceasta este ceea ce ne învaţă textul din Luca 21,31.
DR. MICHAEL VLACH
Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții  04.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii