Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Qumranul confirmă profeția biblică

Iată ce găsim scris pe pagina de internet a publicației Focus: ”Documente antice ale credinței creștine se găsesc pe internet la o rezoluție foarte bună. Printre acestea se numără și Cele Zece Porunci. În plus se pot găsi online aproximativ 1000 dintre documentele descoperite la Qumran. Acestea reprezintă doar o parte din descoperirea care a făcut vâlvă în întreaga lume. Autoritatea Israeliană pentru Antichități a comunicat că fotografiile sulurilor de la Qumran și ale Celor Zece Porunci sunt disponibile pe internet într-o bibliotecă digitală specială. Aceste texte biblice scrise de mână reprezintă cea mai importantă descoperire arheologică a secolului al XX-lea”.
Cu privire la descoperirea sulurilor de la Qumran este foarte interesant momentul găsirii lor, și anume anul 1947. Astfel exact în jurul datei înființării statului modern Israel au fost regăsite scrierile evreiești vechi-testamentare. Este vorba despre o pură întâmplare sau putem considera aceasta ca fiind un indiciu al lui Dumnezeu că, odată cu înființarea statului Israel, a venit timpul în care, după o lungă tăcere, Domnul începe să ducă la final promisiunile cu privire la poporul Său? Aceste descoperiri făcute în perioada înființării statului reprezintă și o adeverire în plus din partea lui Dumnezeu că Sfânta Scripură nu este învechită, deoarece altfel statul evreu nu ar fi putut fi întemeiat. Astăzi sulurile Sfintei Scripturi sunt făcute accesibile întregii lumi, care poate cedea cu ochii ei faptul că Biblia este adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Totul se îndreaptă în direcția descrisă în textul din Apocalipsa 10,7: ”În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor”.

Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții  04.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii