Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Qumranul confirmă profeția biblică

Iată ce găsim scris pe pagina de internet a publicației Focus: ”Documente antice ale credinței creștine se găsesc pe internet la o rezoluție foarte bună. Printre acestea se numără și Cele Zece Porunci. În plus se pot găsi online aproximativ 1000 dintre documentele descoperite la Qumran. Acestea reprezintă doar o parte din descoperirea care a făcut vâlvă în întreaga lume. Autoritatea Israeliană pentru Antichități a comunicat că fotografiile sulurilor de la Qumran și ale Celor Zece Porunci sunt disponibile pe internet într-o bibliotecă digitală specială. Aceste texte biblice scrise de mână reprezintă cea mai importantă descoperire arheologică a secolului al XX-lea”.
Cu privire la descoperirea sulurilor de la Qumran este foarte interesant momentul găsirii lor, și anume anul 1947. Astfel exact în jurul datei înființării statului modern Israel au fost regăsite scrierile evreiești vechi-testamentare. Este vorba despre o pură întâmplare sau putem considera aceasta ca fiind un indiciu al lui Dumnezeu că, odată cu înființarea statului Israel, a venit timpul în care, după o lungă tăcere, Domnul începe să ducă la final promisiunile cu privire la poporul Său? Aceste descoperiri făcute în perioada înființării statului reprezintă și o adeverire în plus din partea lui Dumnezeu că Sfânta Scripură nu este învechită, deoarece altfel statul evreu nu ar fi putut fi întemeiat. Astăzi sulurile Sfintei Scripturi sunt făcute accesibile întregii lumi, care poate cedea cu ochii ei faptul că Biblia este adevăratul Cuvânt al lui Dumnezeu. Totul se îndreaptă în direcția descrisă în textul din Apocalipsa 10,7: ”În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi prorocilor”.

Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții  04.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii