Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


A fost luda predestinat să trădeze pe Isus?

La studiul biblic de săptămâna trecută am discutat despre capitolul 13 din Evanghelia dupa loan. În acest pasaj, Domnul Isus spune despre luda că nu este curat. lată ce găsim scris în loan 13,18: ”Trebuie să se împlinească Scriptura, care zice: „Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ridicat călcâiul împotriva Mea." Astfel s-a ajuns la întreba­rea controversată: a fost Iuda predestinat sa-L trădeze pe Isus sau ar fi putut să alea­gă un alt drum?

A firmaţia cu privire la Iuda — «trebuie să se împlinească Scriptura» — nu spune că Iuda a fost predestinat să trăde­ze, ci doar că Dumnezeu a ştiut dinainte că el va face acest lucru.
Nu există nici un pasaj care să men­ţioneze că Dumnezeu l-a predestinat pe Iuda pentru trădare sau că Dumnezeu i-ar fi pus acest lucru pe inimă. Dimpo­trivă, este scris că diavolul a pus aceste gânduri în inima lui Iuda (vezi loan 13,2), iar apoi Satan a intrat în el (vezi Ioan 13,27). Acest lucru s-a întâmplat din cauză că Iuda L-a respins pe Domnul. Din alte incidente menţionate în Sfânta Scriptură rezultă că el a fost hoţ şi ipocrit (vezi Ioan 12,6).
În textul din Ioan 19,11 ni se spune că Iuda singur a decis să facă acest pas: «„N-ai avea nici o putere asupra Mea", i-a răspuns Isus (lui Pilat), „dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine Mă dă în măinile tale are un mai mare păcat."» Nimeni nu este destinat să pă­cătuiască, ci fiecare om îşi acumulează singur vina şi este responsabil pentru păcatele comise.
Pilat a putut să condamne pe Dom­nul Isus doar pentru că Tatăl i-a îngăduit să facă acest lucru, altfel nu i-ar fi fost cu putinţă. Dumnezeu a permis să se întâmple toate acestea deoarece sosise ceasul ca Domnul Isus să ia asupra Sa păcatele lumii. luda, care L-a trădat pe Isus, a avut o vină mai mare decât Pilat, însă nu pentru ca Dumnezeu a hotărât ca el să acţioneze astfel, ci pentru că el însuşi a luat această decizie, fiind dorinţa inimii lui, stăpânită de Satan. Unii aplică acest pasaj şi la marele preot Caiafa, care L-a dat pe Isus în mâinile lui Pilat. Lucrul acesta este adevărat, deoarece amândoi L-au trădat pe Domnul. Atât Iuda, cât și Caiafa erau evrei, cunoşteau Scripturile și totuşi L-au trădat pe Mesia al Israelului.
Rezumând, putem spune că nu există nici un pasaj din Scriptură care să afirme clar că Dumnezeu L-ar fi predestinat pe Iuda pentru trădarea Mântuitorului nos­tru iubit. Mai multe texte biblice arată însă clar că trădarea a venit din inima lui Iuda, el fiind influenţat de Satan, nu de Dumnezeu. Deoarece Cel Preaînalt este omniscient, El a ştiut exact cum aveau să se desfăşoare lucrurile. NORBERT LIETH

Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții  04.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii