Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

A fost căsătorit Isus?

Numeroasele tentative de a-L discredita pe Domnul Isus al Bibliei au eşuat lamentabil de fiecare dată. Omul însă nu renunţă. Un fragment de papirus, nu mai mare deca o carte de vizită, serveşte acum ca dovadă pentru ipoteza că Isus ar fi fost căsătorit. Sub microscop pot fi văzute litere greceşti care înseamnă: «Isus a spus: „Soţia/femeia mea ...» în cea de-a doua propoziţie se spune: «Ea mă poate urma ca ucenică.» Acest fragment este o mărturie creştină timpurie din secolul al II-lea, din sudul Egiptului. El este scris într-un dialect kopt. Conform relatărilor din presă, Karen L. King, erudită în religie la Universitatea Harvard, a primit fragmentul în anul 2010 de la un colecţionar care doreşte să rămână anonim. Există şi îndoieli cu privire la autenticitatea papirusului, deoarece nu sunt cunoscute nici proprietarul acestuia și nici istoria descoperirii lui. Chiar dacă papirusul ar data din secolul al II-lea, să nu uităm că și în acea vreme se scriau absurdităţi (cum ar fi scrierile gnostice de exemplu). Parcă s-ar scrie o continuare a roma­nului fictiv Codul lui Da Vinci, a cărui ecranizare a atras milioane de oameni în cinematografe.
Spre deosebire de această bucăţică de hârtie, Noul Testament nu spune nicăieri că Isus ar fi fost căsătorit. Biblia trebuie luată în serios, deoarece este adeverită ştiinţific. Afirmaţiile ei despre istorie, geografie, imperii, fenomene naturale, popoare şi multe altele sunt atat de sigure încât nu putem decât să fim uimiţi cu privire la ele (citiţi de ex. Luca 3,1-2). Poate un colecţionar anonim să facă să se clatine mărturia clară a oamenilor care au trăit în vremea lui Isus? Poate o afirmaţie ambiguă de pe o bucăţică de hârtie, pe care ar fi putut-o scrie oricine, să distrugă afirmaţiile istorice ale Scripturii despre Isus?
Mărturia Sfintei Scripturi vorbeşte clar despre faptul că Domnul Isus Cristos S-a născut dintr-o fecioară, că a fost Fiul lui Dumnezeu că este Dumnezeu din veşnicie. Să fi venit oare Cel Atotputernic pe pământ să Se fi căsătorit cu o femeie? Mântuitorul nostru are o «soţie», una spirituală, şi anume Biserica Lui, care este formată din numeroşii oameni care îi aparţin care au fost născuţi din nou prin credinţa în jertfa de la Calvar. Domnul Isus Cristos nu a avut nici o soţie. El este însă Mântuitorul tuturor oamenilor.

Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții  04.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii