Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


A fost căsătorit Isus?

Numeroasele tentative de a-L discredita pe Domnul Isus al Bibliei au eşuat lamentabil de fiecare dată. Omul însă nu renunţă. Un fragment de papirus, nu mai mare deca o carte de vizită, serveşte acum ca dovadă pentru ipoteza că Isus ar fi fost căsătorit. Sub microscop pot fi văzute litere greceşti care înseamnă: «Isus a spus: „Soţia/femeia mea ...» în cea de-a doua propoziţie se spune: «Ea mă poate urma ca ucenică.» Acest fragment este o mărturie creştină timpurie din secolul al II-lea, din sudul Egiptului. El este scris într-un dialect kopt. Conform relatărilor din presă, Karen L. King, erudită în religie la Universitatea Harvard, a primit fragmentul în anul 2010 de la un colecţionar care doreşte să rămână anonim. Există şi îndoieli cu privire la autenticitatea papirusului, deoarece nu sunt cunoscute nici proprietarul acestuia și nici istoria descoperirii lui. Chiar dacă papirusul ar data din secolul al II-lea, să nu uităm că și în acea vreme se scriau absurdităţi (cum ar fi scrierile gnostice de exemplu). Parcă s-ar scrie o continuare a roma­nului fictiv Codul lui Da Vinci, a cărui ecranizare a atras milioane de oameni în cinematografe.
Spre deosebire de această bucăţică de hârtie, Noul Testament nu spune nicăieri că Isus ar fi fost căsătorit. Biblia trebuie luată în serios, deoarece este adeverită ştiinţific. Afirmaţiile ei despre istorie, geografie, imperii, fenomene naturale, popoare şi multe altele sunt atat de sigure încât nu putem decât să fim uimiţi cu privire la ele (citiţi de ex. Luca 3,1-2). Poate un colecţionar anonim să facă să se clatine mărturia clară a oamenilor care au trăit în vremea lui Isus? Poate o afirmaţie ambiguă de pe o bucăţică de hârtie, pe care ar fi putut-o scrie oricine, să distrugă afirmaţiile istorice ale Scripturii despre Isus?
Mărturia Sfintei Scripturi vorbeşte clar despre faptul că Domnul Isus Cristos S-a născut dintr-o fecioară, că a fost Fiul lui Dumnezeu că este Dumnezeu din veşnicie. Să fi venit oare Cel Atotputernic pe pământ să Se fi căsătorit cu o femeie? Mântuitorul nostru are o «soţie», una spirituală, şi anume Biserica Lui, care este formată din numeroşii oameni care îi aparţin care au fost născuţi din nou prin credinţa în jertfa de la Calvar. Domnul Isus Cristos nu a avut nici o soţie. El este însă Mântuitorul tuturor oamenilor.

Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții  04.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii