Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Uniunea Europeană în Biblie


Componenţa actuală a Uniunii Euro­pene, de 27 de țări, nu va dura foarte mult. Ştim acest lucru deoarece, potrivit Sfintei Scripturi, alianţa globală finală de putere va fi formată din doar zece naţiuni.
Cu siguranţă vă este cunoscut con­ceptul celor «zece împăraţi» (ei sunt menţionaţi în cel puţin cinci profeţii din Vechiul şi Noul Testament). Aceştia se vor uni în zilele din urmă, încheind o coaliţie de conducere a lumii. Ei sunt prezentaţi ca fiind cele zece de­gete de la picioarele statuii din Daniel 2 sau cele zece coarne din Daniel 7: «Cele zece coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica zece împărați» (Dan. 7,24). Putem şti de aici că ultima constelaţie a Imperiului Roman reînviat va fi formată din zece naţiuni şi nu din 27. În plus, este aproape sigur că unele dintre statele membre (dacă nu toate) ale ultimilor zece împăraţi vor proveni din Europa de astăzi. Putem presupune acest lucru pe baza diverselor afirmaţii biblice pe această temă.
Tot din Sfânta Scriptură înţelegem că în viitorul apropiat trebuie să se formeze un nou grup de zece împăraţi. Uniunea actuală formată din cele 27 de naţiuni ale Europei trebuie să facă loc unei noi alianţe de putere.
Nu putem trage mai multe concluzii din crizele şi evenimentele actuale care se petrec în statele din Europa cu privire la forma finală a acestui Imperiu Roman renăscut în viitor, chiar dacă lucrul acesta ar putea să fie surprinzător pentru unii cititori, mai ales dacă luăm în considerare cât de uniţi sunt mulţi experţi în profeţia biblică cu privire la acest subiect. Ideea că alianţa celor zece naţiuni trebuie să provină din Europa de astăzi este unanim acceptată de comen­tatorii biblici.
Totuşi nu putem fi în întregime con­vinşi de acest lucru, deoarece, chiar dacă este foarte posibil ca toţi cei zece «împă­raţi» să provină din Europa, aceasta nu este decât o teorie. În timp ce extinderea actuală şi viitoare a Imperiului Roman istoric este într-adevăr confirmată în Sfânta Scriptură, identitatea şi poziţio­narea geografică a celor zece naţiuni nu sunt revelate. Cu toate că teoria mai sus menţionată nu este exclusă, ea nu poate fi dovedită ca atare sau derivată din Sfânta Scriptură. Sunt posibile şi alte variante.
În textul din Daniel 9,26 sunt scrise următoarele: «Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Lo­caș.» Acest pasaj confirmă teoria potrivit căreia ultimul conducător (Anticrist) va proveni dintr-un popor «roman». Astăzi există 47 de ţări care (total sau cel puţin parţial) se află în zona geografică a Impe­riului Roman din urmă cu aproximativ 2000 de ani. Popoarele acestui Imperiu Roman istoric au populat şi Lumea Nouă, astfel că nu este exclus ca unul (sau mai mulţi) din ultimii zece împăraţi să provină fie din Europa de astăzi, fie din Lumea Nouă.
Multe naţiuni care fac parte din Lumea Nouă sunt urmaşe ale «roma­nilor», cum ar fi de exemplu Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Argentina etc. După cum arată istoria, mulţi oameni care se trag din popoare «romane» au format de-a lungul timpului noi naţiuni în alte părţi ale lumii.
Este foarte posibil ca Europa să se împartă în diferite sub-grupe de ţări. O companie de cercetare economică susţine că unele ţări nordice, conduse de Germania, vor să se separe de restul Europei. Acestea vor avea atunci propria lor monedă (numită «Neuro»). Țările sud-europene vor forma de asemenea propria lor grupare (acestea fiind în principal ţările cu deficite), deoarece vor dori neapărat să aibă o monedă proprie (numită «Sudo»), care apoi se va deva­loriza. La fel se vor putea separa şi alte grupări de state. S-ar putea astfel ajunge la fracţionarea Europei, fapt ce lărgeşte spectrul de căutare a provenienţei celor zece împăraţi. WILFRED J. HAHN
Articol preluat din  revista Strigătul de la miezul nopții  03.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii