Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


O nouă cale


De MATIAS STEIGER

       În urmă cu mai bine de doi ani, Dom­nul mi-a vorbit într-un mod deosebit prin Cuvântul Său în timpul personal de citire a Bibliei şi de rugăciune. Sim­ţeam că se întâmplă ceva, dar nu ştiam ce. Am început să mă rog şi I-am spus Domnului: «Sunt gata dacă vrei să mă foloseşti pentru ceva nou, dar arată-mi, Te rog, clar lucrul acesta şi deschide Tu uşile!» Intenţionat nu am vorbit cu soţia mea despre aceasta, chiar dacă în toate lucrurile pot să discut cu ea fără nici o reţinere. Trei luni mai târziu, ea m-a întrebat dacă se întâmplă ceva. Simţea că era timpul potrivit să facem ceva nou. Începând din acel moment ne-am rugat împreună pentru călăuzi­rea lui Dumnezeu în această chestiune. În noi a crescut dorinţa de a începe o nouă lucrare a Misiunii Strigătul de la Miezul Nopţii printre fraţii vorbitori de limbă spaniolă şi portugheză în Statele Unite ale Americii. Fratele meu Markus merge deja de peste 10 ani în fiecare an în SUA pentru a participa la târgul de carte creştină Expolit din Miami şi pentru a câştiga noi cititori. Una dintre marile probleme era că nu aveam acolo nici un depozit de carte pentru a putea trimite imediat comenzile.
În iunie 2012 am vorbit pentru prima oară deschis despre ideile noastre cu conducerea Misiunii Strigătul de la Mie­zul Nopţii din Brazilia, SUA şi Europa. Am rămas uimiţi de reacţiile pline de bucurie. Domnul pregătise deja totul. Unii au spus chiar că se rugau deja de mult timp pentru această lucrare.
Dorinţa noastră este să înfiinţăm un depozit de literatură la sediul Misiunii Strigătul de la Miezul Nopţii din Colum­bia, Carolina de Sud, pentru a le oferi literatură creştină celor peste 40 de mi­lioane de persoane vorbitoare de limba spaniolă din SUA şi celor peste 140 de milioane din Mexic, fie prin internet, fie prin poştă. În Statele Unite ale Ame­ricii se găsesc şi foarte mulţi brazilieni cărora le putem oferi literatură în limba portugheză. Expolit ne oferă o foarte bună posibilitate de a ajunge în librării cu oferta noastră în limba spaniolă.
Suntem extrem de motivaţi și ne bucurăm de toate aceste posibilităţi. În acelaşi timp suntem conştienţi că începuturile vor fi dificile, însă vrem să acţionăm în totală dependenţă faţă de Domnul, astfel că aşteptăm cu umilinţă să vedem ce va face. Cert este că avem mare nevoie de rugăciunile și susţine­rea dumneavoastră, mai ales că suntem abia la începutul acestei noi lucrări misionare.
Deosebită în acest context este şi si­tuaţia fiului nostru Patrick. El are acum 13 ani şi este elev în clasa a V-a. Patrick are o dizabilitate cognitivă, o limitare a capacităţii psihice. El se refugiază foarte des în lu­mea lui imaginară şi nu are deloc simţul timpului (ieri, astăzi și mâine, pentru el sunt totuna). La şcoala specială la care a mers în Porto Alegre (Brazilia) s-a lovit de aceste limitări ale lui. Școala se ocupa într-adevăr de cei cu di­ficultăţi în învăţare, dar nu avea un program care să corespundă dizabilităţii lui Patrick. Pentru noi a fost o perioadă foarte dificilă să vedem cum băiatui nostru merge în fiecare zi la şcoală doar pentru a pierde timpul. Patrick este cetăţean american, deoarece a venit pe lume în timp ce locu­iam la New York. Arno Froese, directo­rul Misiunii Strigătul de la Miezul Nopţii din SUA, ne-a spus că el va avea acolo tot dreptul de a beneficia de un program şcolar potrivit pentru el. V-am fi foarte recunoscători dacă v-aţi ruga pentru ca Patrick să se obişnuiască cu noul sistem educaţional şi să primească cu adevărat ajutor profesional. Atunci când vă rugaţi pentru lucrarea noastră, gândiţi-vă şi la Silas, celălalt băiat al nostru. El are 16 ani şi mai are încă doi ani de liceu. La vârsta lui este foarte important să îşi facă noi prieteni creştini. Rugaţi-vă și pentru soţia mea Susi, ca în ciuda durerilor care revin în permanenţă, să aibă puterea de a-şi desfăşura treburile zilnice. Domnul să vă răsplătească pentru susţinerea dumneavoastră!
Articol preluat din  revista Strigătul de la miezul nopții  03.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii