Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Momentul Împărăţiei


ZAHARIA 14
Capitolul 14 din cartea Zaharia conţine informaţii importante cu privire la împărăţia lui Dumnezeu, motiv pentru care ar trebui să fie studiat în detaliu de toţi cei care doresc să înţeleagă existenţa și funcţionarea acestei împărăţii.

În acest scop este foarte important versetul 9, unde este scris: «Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn si Numele Lui va fi singurul Nume.»
Având în vedere acest text, putem spune fără teama de a greşi că va exista o împărăţie pământească. În această perioadă, nici un popor nu se va în­china propriilor dumnezei (aşa cum se întâmplă acum), deoarece Domnul îşi va întemeia domnia şi nu va exista nici o îndoială cu privire la cine este adevăratul Dumnezeu.
În Zaharia 14 aflăm multe despre această împărăţie pământească, atât cu privire la momentul apariţiei, cât şi la natura ei. Să începem cu versetele 1-8, în care ni se spune că domnia lui Isus peste pământ este legată de anumite evenimente viitoare.
Versetele 1-8 ne arată că domnia lui Cristos pe pământ vine după o perioadă de nenorociri care se vor abate asupra Ierusalimului. Potrivit versetului 1, «vine ziua» care va reprezenta înce­putul evenimentelor din Zaharia 14. Versetul 2 proroceşte apoi o vreme a tulburării, care va veni peste cetate: «Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva lerusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite; jumătate din cetate va mer­ge în robie, dar rămășiţa poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate.»
Dumnezeu a spus că El Însuși va strânge neamurile la război, ceea ce indică faptul că aceste evenimente se vor desfăşura din iniţiativa Lui și în acord cu planul Său suveran. Această strângere va avea loc împotriva Ierusalimului. Tre­buie menţionat şi faptul că se vorbeşte despre «neamuri», nu doar despre un singur popor.
Cetatea care va fi atacată este Ieru­salimul, un oraş ce prezintă o mare importanţă pentru Dumnezeu. Urmările acestui atac asupra Ierusalimului vor fi înspăimântătoare, deoarece cetatea va fi cucerită, casele jefuite, femeile batjocorite, iar jumătate din locuitori duşi în robie.
Potrivit versetului 3, «Domnul Se va arăta şi va lupta împotriva acestor neamuri». Aceasta demonstrează faptul că nenorocirea Ierusalimului va fi tem­porară, nu de durată. El va fi atacat și devastat, dar numai pentru o anumită perioadă de timp, deoarece Domnul va veni în apărarea lui.
Iată ce găsim scris în versetul 4: «Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este în fața Ierusalimului, spre răsărit; Muntele Măslinilor se va despica la mijloc, spre răsărit şi spre apus și se va face o vale foarte mare». Versetul 5 ne spune că Domnul Dumnezeu va veni cu sfinţii Lui, cu oştirea Sa cerească. Versetele 6 şi 7 afirmă că vor avea loc şapte semne cosmice. Din versetul 8 înţelegem că în acea vreme «vor izvorî ape vii din Ieru­salim». Jumătate vor curge în marea de răsărit, iar cealaltă jumătate spre marea de apus. Acest lucru se va întâmpla fără încetare, atât vara, cât și iarna. Împărăţia va aduce aşadar hrană și bunăstare în această regiune.
Toate aceste lucruri culminează cu afirmaţia din versetul 9: «Domnul va fi Împărăt peste tot pământul.» Pe pământ vor avea loc diferite evenimente legate de domnia lui Isus Cristos:
-      Popoarele vor ataca Ierusalimul și vor distruge temporar cetatea (v.2);
-      Domnul va lupta împotriva acestor popoare care atacă Ierusalimul (v.3);
-     El va reveni pe Muntele Măslinilor și va determina schimbări geografice importante în regiune (v.4);
-      Vor avea loc semne cosmice (v.6-7);
-      Ape vii vor curge din Ierusalim (v.8);
-      Domnul va fi Împărat peste pământ (v.9).
În înţelegerea mea, toate aceste eve­nimente se vor împlini în mod literal. Autorul Eugene H. Merrill a spus: «Nu există nici un motiv să înţelegem aceste versete altfel decât ad litteram. Dacă nu le-am lua astfel, atunci ar trebui să fim dispuşi sa respingem și o venire ad litteram a lui YHVH.»
Aceste lucruri nu s-au întâmplat încă în istorie, de aceea trebuie să aşteptăm o împlinire viitoare.
Textul din Zaharia 14,1-9 ne oferă informaţii importante referitoare la momentul Împăratiei lui Dumnezeu. Într-o zi viitoare, când Ierusalimul va fi asediat de neamuri, Dumnezeu însuşi va apăra cetatea şi locuitorii ei, atunci când va veni pe Muntele Măslinilor. Vor avea loc semne cosmice și mari schimbări de ordin topografic. În acea vreme, «Dom­nul va fi Împărat peste tot pământul».
MICHAEL J. VLACH
Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții 02.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii