Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Înapoi în istorie cu 2700 de ani

Săpăturile israeliene din apropierea Zidului Plângerii din Ierusalim au scos la lumină câteva surprize. Cea mai recentă descoperire confirmă strânsa legătură pe care poporul evreu a avut-o cu acest loc de-a lungul mileniilor.


Deşi descoperirea despre care vom vorbi nu este semnificativă din punct de vedere material, deoarece artefactul dintr-o piatră semipreţioasă are diame­trul de doar doi centimetri, ea are o al­tă valoare. Descoperirea a fost făcută într-un canal de scurgere din apropierea arcului lui Robinson, chiar lângă Zidul Plangerii. În acest canal de scurgere, care a fost dezgropat în urmă cu doi ani, s-au făcut mai multe descoperiri senza­ţionale. Toate artefactele găsite acolo datează din perioada celui de-al Doilea Templu, adică secolul al V-lea î.Cr. pană, în anul 70 d.Cr. Arheologii au săpat mai în adânc, descoperind ruine de clă­diri care au o vechime de aproximativ 2700 de ani, toate datând din perioada Primului Templu. Acum, pe podeaua acestei clădiri a fost descoperită o mică piatră semipreţioasă.
După ce aceasta a fost bine curăţată, arheologii au putut constata că este vor­ba despre un sigiliu cu litere evreieşti. 0 parte din mesaj este indescifrabil, dar se poate citi clar partea din text “LeMe­tanyahu Ben Ho ...” Potrivit experţilor Autorităţii israeliene a Antichităţilor, această piatră semi-preţioasă a fost in­clusă într-un inel, fiind folosită de pose­sorul ei pentru a semna documente.
Numele Metanyahu — la fel ca Ne­tanyahu, forma lui apropiată — a fost răspandit în împărăţia lui Iuda începând cu anul 800 î.Cr. şi până în momentul distrugerii Primului Templu în anul 586 î.Cr. Acest nume înseamnă “dar pentru Dumnezeu”, iar sigiliul poate fi tradus prin expresia: “Metanyalm, fiul lui Ho (litere lipsă), aparţinând ...”
Şi în Vechiul Testament, mai exact în 1 Cronici 25, este menţionat acest nume. Pasajul descrie ce poziţii le-a acordat regele David în împărăţia sa unor supuşi de-ai săi: “Din Heman, fiii lui Heman: Buchta, Matania (forma tra­dusă a lui Metanyahu), Uziel, Şebuel, Ie­rimot, Hananta, Hanani, Eliata, Ghidalti, Romamti-Ezer, Ioşbecaşa, Maloti, Hotir, Mahaziot, toţi fii ai lui Heman, care era văzătorul împăratului, ca să descopere cu­vintele lui Dumnezeu şi să înalţe puterea Lui; Dumnezeu îi dăduse lui Heman patru­sprezece fii şi trei fete” (1 Cron. 25,4-5).
De aici deducem că membrii acestei familii făceau parte din cântăreţii care slujeau la Templu: “Toţi aceştia erau sub cârmuirea părinţilor lor pentru cântarea în Casa Domnului şi aveau chimvale, alăute, harfe pentru slujba Casei lui Dumnezeu. Asaf, Iedutun şi Heman lucrau sub porun­cile împăratului. Erau în număr de două sute optzeci şi opt, cuprinzându-se în acest număr şi fraţii lor deprinşi la cântarea Domnului, toţi cei ce erau meşteri” (v.6-7).
Eli Şuknin, care a condus aceste săpături la cererea Autorităţii israelie­ne a Antichităţilor, a prezentat cea mai recentă descoperire în cadrul unei con­ferinţe de presă. El a fost vizibil emo­ţionat: “Este extrem de neobişnuit să prezinţi o descoperire din perioada Pri­mului Templu. Având în vedere faptul că piatra preţioasă a fost descoperită în apropierea Zidului Plângerii, sub forma unui sigiliu, te face să te simţi ca şi cum ai saluta un om care a purtat acest inel în urmă cu 2700 de ani.” Zwi Lidar
Articol preluat din revista Ştiri din Israel Nr 07.2012 Pag 19.