Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Ungerea - Leonard Ravenhill

Clip audio cu Leonard Ravenhill care spune istorioara cuiva, care a fost convertit, şi apoi măsura cu care el a mers ca să caute ungerea lui Dumnezeu ca să predice.
Audio of Leonard Ravenhill telling a story of someone who was converted, and then the measure he went to seek the anointing of God to preach.


Ascultă:Ungerea-Leonard Ravenhill

No comments:

Post a Comment

Comentarii