Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Bucăţi de predică - Leonard Ravenhill

Câteva frânturi din predicile lui Leonard Ravenhill.


Urmăreşte VIDEO: Mă poate ierta Dumnezeu?
                                 Provocarea puterii demonice
                                 Ruşinat înaintea lui Dumnezeu
                                 Hei Amice, mă bucur că ai murit pentru mine
                                 Plângi, şi vei plânge singur

No comments:

Post a Comment

Comentarii