Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Bucăţi de predică - Leonard Ravenhill

Câteva frânturi din predicile lui Leonard Ravenhill.


Urmăreşte VIDEO: Mă poate ierta Dumnezeu?
                                 Provocarea puterii demonice
                                 Ruşinat înaintea lui Dumnezeu
                                 Hei Amice, mă bucur că ai murit pentru mine
                                 Plângi, şi vei plânge singur

No comments:

Post a Comment

Comentarii