Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

A.W. Tozer despre judecată - Leonard Ravenhill

Toţi trebuie să mergem la judecată, înaintea lui Dumnezeu.
Vom da socoteală mai ales pentru motivaţiile noastre.

Urmăriţi VIDEO: A.W. Tozer despre judecată - Lenard Ravenhill

No comments:

Post a Comment

Comentarii