Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Ungerea - Leonard Ravenhill

Clip audio cu Leonard Ravenhill care spune istorioara cuiva, care a fost convertit, şi apoi măsura cu care el a mers ca să caute ungerea lui Dumnezeu ca să predice.
Audio of Leonard Ravenhill telling a story of someone who was converted, and then the measure he went to seek the anointing of God to preach.


Ascultă:Ungerea-Leonard Ravenhill