Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

La care Templu se face referire în 2 Tesaloniceni 2?

În 2 Tesaloniceni 2,3-4 este vorba despre fiul pierzării care se va aşeza în Templu. Prin aceasta se face referire la un viitor templu la Ierusalim sau acest pasaj vorbeşte despre Biserica Domnului Isus?
În 2 Tesaloniceni 2,3-4 este scris: "Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii (sau omul păcatului), fiul pierzării, potrivnicul, care se înalţă mai presus de tot ce se numeşte "Dumnezeu" sau de ce este vrednic de închinare. Aşa că se va aşeza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu."
Cuvântul grecesc naos, care se afla la baza termenului folosit pentru "templu" în 2 Tesaloniceni 2,4, poate avea sensul de templu păgân (vezi Fapte 19,24), dar poate face referire şi la Templul de la Ierusalim (vezi Matei 23,16), sau la Templul din zilele de pe urmă (vezi Apoc. 11,1). Şi Trupul lui Cristos şi Biserica sunt numite temple – naos (vezi Ioan 2,19-21; Matei 26,61; 1 Cor. 3,16). De fiecare dată când prin templu se face referire la altceva (spiritual vorbind) decât la Templul fizic de la Ierusalim, lucrul acesta este specificat extrem de clar. De exemplu, în Ioan 2,21 găsim scris: "El le vorbea despre Templul trupului Său". De asemenea, în 1 Corinteni 3,16 putem citi următoarele: "Nu ştiţi că voi sunteţi Templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?" (citiţi şi 1 Cor. 3,17; 6,19; 2 Cor. 6,16; Efes. 2,19-22).
Având în vedere aceste lucruri, putem considera că, în 2 Tesaloniceni 2,4, apostolul nu se referă la un templu spiritual, ci la clădirea fizică a Templului, deoarece nu dă nici o explicaţie suplimentară. Există încă un motiv mult mai puternic pentru a crede că prin 2 Tesaloniceni 2,4 se face referire la o clădire şi nu la Biserică, deoarece este vorba despre "omul fărădelegii", "fiul pierzării" sau "cel nelegiuit" (v3.8). Acesta este Anticrist, cel care se opune şi se ridică deasupra a tot ceea ce reprezintă un scop al închinării, aşezându-se în Templu. Este în mod clar vorba despre un om care la revenirea Domnului Isus va fi nimicit cu suflarea gurii Sale (v.8). Nu este deci vorba doar despre un sistem anticristic sau despre un duh anticristic, ci despre un om care se aşează ca individ în Templu şi care se va amesteca în serviciul divin din acesta, împiedicând derularea lui. Este imposibil ca prin templu să se facă referire la Biserică. Cum ar putea o persoană să se aşeze în adunarea din întreaga lume a Bisericii lui Isus, mai ales că în ea locuieşte deja Duhul Sfânt? În schimb, o singură persoană aşezată în Templul de a Ierusalim este un lucru cât se poate de probabil.

Norbert Lieth
Preluat din revista Strigătul de la miezul nopţii Nr. 04.2012

No comments:

Post a Comment

Comentarii