Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


De unde au avut naziştii planurile pentru Volkswagen?

Istoricii găsesc din nou în arhive informaţii legate de perioada nazistă. Recent au ieşit la lumină amănunte mai puţin cunoscute despre Volkswagen.
«Trebuie sa economiseşti cinci mărci pe saptămână dacă vrei să con­duci o maşină personală» — aşa scria pe un panou publicitar din Germania na­zistă în anul 1937. În acea vreme şi-a început Volkswagen campania de cuce­rire, mai întâi în Germania, iar după cel de-al Doilea Război Mondial în întreaga lume. Broscuţa Volkswagen era ieftină, eficientă, confortabilă şi rezistentă. În anii '30, ea reprezenta mândria regimu­lui nazistin general şi a lui Adolf Hitler în special. Un studiu istoric a arătat însă faptul că naziştii au furat ideea şi paten­tul acestei maşini de succes tocmai de la un evreu.
Pană în ziua de azi, lumea îl consi­deră pe Ferdinand Porsche ca fiind in­ventatorul Broscuţei Volkswagen, deve­nită astăzi o maşină clasică. Jumalistul olandez Paul Schilperoord nu împărtă­şeşte însă această opinie. În urma unui articol publicat în revista de specialitate Automobile Quarterly, el a anunţat că a găsit biografia lui Josef Ganz, pe care îl consideră inventatorul real al Broscuţei Volkswagen. Se pare că aceasta a fost construită cu ajutorul unor patente care i-au fost furate evreului maghiar Josef Ganz de nazişti. Cu alte cuvinte, Ganz este adevăratul inventator al Broscuţei Volkswagen.
Paul Schilperoord a făcut numeroa­se cercetări în acest sens şi, după o căutare de cinci ani prin arhivele ger­mane, elveţiene, australiene şi canadi­ene, a scris cartea Die wahre Geschichte des Kalers: Wie die Nazis Josef Ganz die Volkswagen-Patente stahlen (Adevărata istorie a Broscuţei: cum i-au furat naziş­tii lui Josef Ganz patentele Volkswagen, n.trad.). El a ajuns la concluzia că ide­ea şi planurile de bază ale construcţiei acestei maşini de familie încă moderne şi accesibile pornesc de la Josef Ganz. Acesta s-a născut la Budapesta (Unga­ria), iar în anul 1916 a emigrat în Ger­mania, unde a studiat ingineria. După terminarea studiilor, Ganz a început să lucreze ca jurnalist pentru diferite pu­blicaţii de specialitate în domeniul automobilelor. El era preocupat de ideea potrivit căreia fiecare om ar trebui să deţină o maşină, un automobil accesibil, compact şi totuşi confortabil. Realitatea acelei vremi era însă cu totul diferită. O maşină privată era un lux, reprezentând un simbol al statutului clasei sociale în­stărite, fiind rezervat exclusiv elitei. Ca jurnalist, Ganz a dat permanent expre­sie unui alt aspect al realităţii, criticând industria automobilelor şi cerându-i să dezvolte o maşină pentru toţi — o «maşi­nă pentru popor» — pe care să o scoată pe piaţă.
Această idee nu i-a adus faimă evre­ului bine intenţionat, ci mai degrabă batjocură. Când a realizat că fabricanţii de automobile din acea vreme nu aveau nici un interes faţă de un astfel de pro­iect vizionar, a început să lucreze singur la planurile de construcţie ale unei ma­şini simple, economice, sigure, dar mai ales accesibile ca preţ de achiziţionare buzunarului oricărui cetăţean neamţ. Una dintre cele trei maşini proiectate de el a fost aşa-numita «Standard Superi­or», maşină pe care a conceput-o pentru firma Motor Standard şi care urma să iasă rapid şi pe piaţa germană. Aceasta era cea mai economică maşină din pe­rioada respectivă şi a fost prezentată ca fiind «maşina germană a popor-ului — Volkswagen».
Jurnalistul olandez Paul Schilpero­ord crede că Adolf Hitler a fost entuzias­mat de această idee îndrăzneaţă. Po­trivit lui Schilperoord, el s-a interesat de acest subiect încă din perioada de detenţie, din anii '20. În plus, jurnalis­tul a descris o vizită a lui Hitler la un târg de maşini din anul 1933, în cadrul căruia «Standard Superior» a lui Ganz a reprezentat atracţia principală. Ulte­rior, Hitler l-a desemnat pe Porsche să consttuiască o maşină pe baza ideii lui Ganz. Pentru a elimina ipoteza că ide­ea a fost furată de la un evreu, a fost aranjată mai întai concedierea lui Josef Ganz. La firma «Motor Standard», care începuse să producă «Standard Superi­or», bandele de producţie au fost oprite şi birourile au fost golite. Nu a durat mult pană când şi Gestapo-ul a început să îl urmărească pe Ganz.
Acesta a reuşit să fugă în Elveţia înainte de declanşarea celui de-al Doi­lea Război Mondial. De acolo el a emi­grat în Australia, unde a murit în anul 1967. Josef Ganz a încercat timp de mai mulţi ani să dovedească faptul că ideea unei maşini a poporului (Volkswa­gen) îi aparţinuse lui, însă, din păcate nu a reuşit să o facă niciodată. Firma Volkswagen neagă pană astăzi cu ve­hemenţă faptul că planurile iniţiale ale Broscuţei i-ar fi aparţinut acestui evreu de origine maghiară. Jurnalistul olandez Paul Schilperoord încearcă să corecteze în sfarşit istoria prin cartea lui senzaţio­nală. Zwi Lidar
Articol preluat din revista Ştiri din Israel Nr 04.2012 Pag. 14

No comments:

Post a Comment

Comentarii