Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Lecţii de la recabiţi

Pasaje biblice:
                                                Ieremia 35; 2 Timotei 3:13-17

„Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept. „Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă." (Efeseni 6:1-2)

            Recabiţii erau urmaşii lui Ionadab, un om temător de Dumnezeu. Ionadab a dat porunci copiilor care să îi ajute să fie un popor distinct, separat. Am putea învăţa câteva lecţii de la recabiţi.
            Dumnezeu binecuvântează pe copiii care urmează învăţăturile unor părinţi temători de Dumnezeu. Porunca aceasta este clară şi este însoţită de promisiuni în toată Scriptura.
            Părinţii şi liderii de biserici pot cere împlinirea unor practici care nu sunt enunţate specific în Biblie. Adevărul şi principiile biblice au nevoie de aplicare. Biblia declară: „Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” (1 Ioan 2:15). Bisericile biblice şi părinţii evlavioşi ştiu să traseze garduri de siguranţă pentru biserica şi copiii lor. Deşi gardurile acestea pot fi ridicate în diferite locuri, trebuie înţeles foarte clar că acestea ne separă de lume.
            Dumnezeu a folosit recabiţii ca pe o mărturie împotriva poporului lui Iuda care căzuse în apostazie. Recabiţii ascultaseră de tatăl lor pământesc. Iuda nu asculta de Cuvântul lui Dumnezeu şi avea de înfruntat exilul. Dumnezeu se foloseşte astăzi de biserici şi părinţi credincioşi. Ei sunt o mărturie pentru multe biseirci care au lepădat învăţăturile clare ale Bibliei.
            „Ionadabii” moderni ne-au interzis cu ani în urmă să folosim radioul şi televiziunea, şi bisericile şi familiile care au ascultat au fost binecuvântate. „Ionadabii” de azi de asemenea interzic folosirea tehnologiei care ne ispiteşte cu lucrurile rele ale lumii.
            Hristos face o diferenţă în felul în care percepem învăţăturile liderilor evlavioşi. În Hristos, lumea este răstignită faţă de mine şi eu sunt răstignit faţă de lume. (Galateni 6:14)

Viaţa separată cere un preţ mare, dar valorează mult mai mult decât preţul plătit.

No comments:

Post a Comment

Comentarii