Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Model economic din Biblie

ŞTIINŢE ECONOMICE
În contextul problemelor financiare actuale din întreaga lume, un economist ceh ne sugerează să ne întoarcem la Sfânta Scriptură pentru a adopta modelul economic prezentat în ea.

            Se poate observa cu uşurinţă că întreaga lume este cuprinsă de tulburare. În special cetăţenii statelor puternic industrializate au devenit cât se poate de îngrijoraţi. Mulţi dintre ei au mari nemulţumiri cu privire la capitalism, la legile dure ale economiei de piaţă şi la injustiţia socială care se extinde tot mai mult. Şi Israelul a trecut printr-o vară a demonstraţiilor. Pe străzi a ieşit preponderent clasa de mijloc. Mişcarea „Occupy Wall Street” a cuprins însă şi alte ţări.
            În astfel de vremuri, economiştii vin cu idei dintre cele mai variate. Tomas Sedlacek este un economist ceh renumit. Omul de ştiinţă în vârstă de doar 35 de ani se poate lăuda cu o carieră strălucită, fiind consilierul economic al lui Vaclav Havel, preşedintele ceh decedat în urmă cu câteva săptămâni. În anul 2006, o revistă economică publicată de Universitatea Yale l-a desemnat ca fiind unul dintre „cei mai geniali economişti din lume”. Recent, el a atras atenţia cu o carte în care dezbate ideea că avem de mult timp, chiar în faţa ochilor, soluţia pentru pieţele noastre economice capitaliste defectuoase. Pentru el, modelele economice care sunt prezentate atât în Vechiul, cât şi în Noul Testament reprezintă cea mai bună soluţie pentru a avea o economie sănătoasă.
            Cartea sa intitulată Economics of Good and Evil (Economia binelui şi a răului, n. trad.) a fost publicată în limba engleză în anul 2011 de Oxford University Press şi a fost un bestseller mai ales în Europa Occidentală. Subtitlul acestei cărţi, care este prevăzută cu o prefaţă de Vaclav Havel, îi dezvăluie obiectivul: „Căutarea unor semnificaţii economice de la Ghilgameş până la Wall Street”. În aceasta, el tratează pe larg abordările şi ideile economice prezentate şi aplicate în relatările din Sfânta Scriptură. În primul rând sunt stabilite nişte concepte-cheie care au fost date uitării în economia modernă: morala, etica şi termenii de bine şi rău. Pentru el, Vechiul şi Noul Testament reprezintă un indicator foarte bun către o schimbare a gândirii noastre în domeniul teoriilor moderne.
            Recent, Tomas Sadlacek a acordat revistei economice israeliene Calcalist un interviu în care a declarat printre altele: „În vremurile biblice exista o legătură foarte strânsă între economie şi morală. În Sfânta Scriptură găsim nenumărate relatări care au un conţinut economic, toate având în fundal etica, deoarece aceasta reprezenta elementul integrant al gândirii economice din acea perioadă”.
            Pentru Sedlacek, Sfânta Scriptură este un îndrumător important la care ar trebui să se întoarcă societatea modernă. Pentru aceasta, el a oferit ca exemplu istorisirea biblică despre Iosif şi Faraonul egiptean, deoarece o consideră a fi una dintre primele relatări cu privire la o „politică economică înţeleaptă”. Sedlacek a spus cu privire la relatarea despre interpretarea dată de Iosif viselor paharnicului şi brutarului (vezi Gen. 40): „Prin afirmaţia lui Iosif că economia egipteană va trece prin şapte ani rodnici şi şapte ani neroditori, ţara a fost avertizată şi a putut să ia măsuri de siguranţă”.
            Tomas Sedlacek crede că noi suntem mai puţin înţelepţi, deoarece, în decursul celor şapte ani buni pe care i-am experimentat între 2001 şi 2008 nu am acţionat potrivit modelului biblic: „Acum, Faraon să aleagă un om priceput şi înţelept şi să-l pună în fruntea ţării Egiptului. Faraon să pună prefecţi în ţară să ridice o cincime din roadele Egiptului în timpul celor şapte ani de belşug” (Gen. 41,33-34).  Economistul ceh consideră că în aceasta se ascunde mai multă înţelepciune decât în oricare altă teorie economică modernă.
            Tomas Sedlacek priveşte cu alţi ochi şi la relatarea cu privire la Grădina Eden. Din punctul lui de vedere, aici se ascunde o referire la un consum excesiv, chiar condamnabil, motiv pentru care Adam şi Eva nu au putut trăi într-o continuă idilă. „Lor li s-a dat totul, a explicat Sedlacek în interviul acordat revistei israeliene, dar nu le-a fost suficient. Acest gen de nemulţumire cu privire la consum este stimulentul real pentru capitalism”.
            Mulţi economişti europeni de renume s-au declarat surprinşi de abordarea lui Tomas Sedlacek. Ei chiar consideră că ideile lui sunt prea radicale, dar el le numeşte provocatoare, deoarece, prin prezentarea lor, Sedlacek încearcă să determine să ne schimbăm modul de gândire. În acelaşi timp nu respinge faptul că el însuşi este un produs al capitalismului. Având în vedere însă că acest capitalism este maladiv, economistul ceh ne propune să medităm la valorile antice. În încheiere, Tomas Sedlacek a menţionat: „Poporul Israel a fost mult mai sărac decât noi, şi totuşi a fost mulţumit. Dumnezeu S-a odihnit în ziua a şaptea, deoarece a văzut că lucrarea Sa este o lucrare bună. Cred că şi economia noastră şi-a câştigat dreptul la o astfel de zi de odihnă, să ne putem relaxa şi să spunem: „Nu trebuie să continuăm să ne dezvoltăm, ci ar fi mai bine să medităm la binele existent şi să fim mulţumiţi cu aceasta”. Zwi Lidar
Luat din Revista Ştiri din Israel Nr. 02/2012 pag. 11

No comments:

Post a Comment

Comentarii