Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Mila a doua de Petru Dugulescu

Atuncea când vrăjmaşul te sileşte
O milă ca să mergi cu el pe jos,
Şi-o face numai fiindcă te urăşte,
Tu du-te două mile, bucuros.

A doua milă îţi va fi măsura
Pe care-o dai şi o primeşti în dar.
Şi astfel, împlinind prin ea Scriptura,
Pe capul lui vei pune sfântul jar.

Când vrea să-ţi ia, cu sila, haina,
Tu lasă-i şi cămaşa bucuros,
Şi-i vei străpunge inima cu taina
Iubirii-ntruchipate în Hristos.

Peste obrazul drept când te loveşte,
Întoarce-l şi pe stângul bucuros.
Iubind pe-acela care te urăşte,
Tu te asemeni astfel cu Hristos. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii