Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Fericiţi sunt prigoniţii de Petru Dugulescu

Aş vrea să înţeleg misterul:
De ce cei sfinţi şi cei curaţi,
Ce-n lume au ca ţintă cerul
Au fost şi sunt persecutaţi?

Vorbea Isus cu bunătate
Şi-i binecuvânta cel Sfânt
Pe iubitorii de dreptate,
Persecutaţi pe-acest pământ.

Ferice e de voi atuncea,
Când, pentru Mine suferind,
Voi nu-ncetaţi să duceţi crucea
Şi să vă răzbunaţi iubind.

Când cei nelegiuiţi vor spune
Ocări și blestem de-orice soi,
Voi vă-nălţaţi în rugăciune,
Ei se scufundă în noroi.

Căci tot aşa îi prigoniră
Pe-ai Mei prooroci la număr mulţi,
Ce-au fost ucişi sau pribegiră
Prin văi, prin peşteri sau prin munţi.

Ea, lumea fiarelor haine,
Ce zace în cel rău şi-i rea,
Iubeşte doar ce-i aparţine,
Iar voi nu mai sunteţi în ea.

Ostilă-aici vă este glia,
Sunteţi străini şi călători.
Dar Eu vă dau Împărăţia
În ţara dincolo de nori.

No comments:

Post a Comment

Comentarii