Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Fericirea făcătorilor de pace de Petru Dugulescu

Sub ale timpului portaluri,
Intrat-am în mileniul trei,
Mânaţi de vânturi şi de valuri
Spre ani din ce în ce mai grei.

Purtat de nave spaţiale,
Pe lună omul a păşit,
Iar traiectoriile-astrale
De-acum sunt drum bătătorit.

Ştim cum să despicăm atomul,
Sinistre arme fabricăm,
Da, ştim cum să ucidem omul,
Dar nu ştim pacea s-o creăm.

În inimi clocoteşte ura
Cu-al ei venin ucigător.
Şi arma clasică e gura,
Iar ucigaşul... vorbitor.

Istoria - egal războaie,
Prezentul - un neologism
Ce-nseamnă sânge în şiroaie,
Numit emfatic - TERORISM.

Dar cei ce-n lumea blestemată
Al păcii spirit răspândesc,
Îl au pe Dumnezeu ca Tată
Și fiii Lui ei se numesc.

Ferice este de aceia
Ce-o dăruiesc și la dușmani,
Spunea Isus la Galileea
Acuma două mii de ani.

În ură nu e fericirea,
Ea e al iadului însemn.
Pacea se naște din iubirea
Zdrobită pe al crucii lemn. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii