Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Fericirea celor blânzi de Petru Dugulescu

Prin codrii milenari de ură
Mai întâlneşti doar foarte rar
O floare cu mireasmă pură,
Blândeţea cu parfum de har.

Ferice de acela care 
O creşte-n sufletul curat,
Căci el primeşte îndurare
Şi este binecuvântat.

Blândeţea nu-i o slăbiciune,
Cum cei mai mulţi adesea spun,
Ci semn de-naltă-nţelepciune
A omului cu suflet bun.

Blândeţea-i zâmbetul iubirii
În ochii celui credincios,
E semnul îndumnezeirii
Naturii noastre în Hristos.

Ca pleava care-o duce vântul
Cei răi pe veci s-or spulbera.
Cei blânzi vor moşteni pământul
Şi în etern s-or bucura. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii