Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Eli, Eli, Lama Sabactani! de Petru Dugulescu

Isus îşi dă pe cruce duhul,
Purtând păcatul greu,
Şi-un strigăt spintecă văzduhul
Şi inima lui Dumnezeu.

Oh, Eli, Lamah Sabactani,
Oh, Dumnezeul meu slăvit,
Prin mâini străpunsu-m-au duşmanii,
Dar tu, de ce m-ai părăsit?

Din veşnicii am fost cu Tine,
Şi nici o dată despărţit.
Acum de ce Te-ascunzi de Mine?
De ce, de ce M-ai părăsit?

Căci Dumnezeu, ce-i Bunătate,
De trei ori sfânt şi veşnic viu,
Îşi împlinea a Lui dreptate,
Zdrobindu-Şi singurul Său Fiu,

Ca eu şi tu să nu fim singuri
Nici pe pământ, nici în abis,
Ci mai degrabă să fim siguri
C-avem un loc în Paradis.

În tren, Buziaş, 30.07.2003 

No comments:

Post a Comment

Comentarii