Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Eli, Eli, Lama Sabactani! de Petru Dugulescu

Isus îşi dă pe cruce duhul,
Purtând păcatul greu,
Şi-un strigăt spintecă văzduhul
Şi inima lui Dumnezeu.

Oh, Eli, Lamah Sabactani,
Oh, Dumnezeul meu slăvit,
Prin mâini străpunsu-m-au duşmanii,
Dar tu, de ce m-ai părăsit?

Din veşnicii am fost cu Tine,
Şi nici o dată despărţit.
Acum de ce Te-ascunzi de Mine?
De ce, de ce M-ai părăsit?

Căci Dumnezeu, ce-i Bunătate,
De trei ori sfânt şi veşnic viu,
Îşi împlinea a Lui dreptate,
Zdrobindu-Şi singurul Său Fiu,

Ca eu şi tu să nu fim singuri
Nici pe pământ, nici în abis,
Ci mai degrabă să fim siguri
C-avem un loc în Paradis.

În tren, Buziaş, 30.07.2003 

No comments:

Post a Comment

Comentarii