Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Deşi par în lume mic de Ioan Maier

Deşi par în lume mic,
nu mi-e teamă de nimic.
Prin Golgota azi păşesc
îmbrăcat în strai ceresc.

Port cu mine-ntregul Cer
şi nu-i chip ca să mai pier
în al lumii aspru val;
Domnul mă duce la mal!

Îl aştept cu drag să vie
să mă ducă-n Veşnicie,
să rămân pe totdeauna
lângă El şi cu El, una!

Până-atunci, aicea jos,
sunt un sol al lui Cristos
şi-s trimis la tine chiar,
să-ţi spun de-al iertării Har.

Să te chem şi tu să vii
la Golgota, ca să fii
de orice păcat spălat,
prin Sfânt Sângele vărsat.

Şi-mpăcat cu Dumnezeu,
să alergi spre Cer mereu
fără teamă de nimic,
chiar de eşti ca mine: mic!... 

No comments:

Post a Comment

Comentarii