Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Definiţia sfinţeniei de Petru Dugulescu

Cuvântu-acesta sună deplasat
În lumea pângărită de păcat
El sună anacronic şi hilar
În veacul nostru tot mai secular.

Când omul L-a respins pe Dumnezeu
A inventat cuvântul sunt "ateu"
Să poată să trăiască în păcat
Fără să se simtă vinovat.

Sfinţenia e viaţa lui Isus
Un Logos întrupat, venit de sus
Sfinţenia e normă şi model
Căci Dumnezeu mă vrea să fiu ca El.

Sfinţenia înseamnă a fi normal
În veacul pervertit în ultim hal
E naşterea din nou prin Duhul Sfânt
Ce se întâmplă aicea pe pământ
Când Dumnezeu îţi dă natura Lui
Să poţi fi cetăţeanul cerului. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii