Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Definiţia sfinţeniei de Petru Dugulescu

Cuvântu-acesta sună deplasat
În lumea pângărită de păcat
El sună anacronic şi hilar
În veacul nostru tot mai secular.

Când omul L-a respins pe Dumnezeu
A inventat cuvântul sunt "ateu"
Să poată să trăiască în păcat
Fără să se simtă vinovat.

Sfinţenia e viaţa lui Isus
Un Logos întrupat, venit de sus
Sfinţenia e normă şi model
Căci Dumnezeu mă vrea să fiu ca El.

Sfinţenia înseamnă a fi normal
În veacul pervertit în ultim hal
E naşterea din nou prin Duhul Sfânt
Ce se întâmplă aicea pe pământ
Când Dumnezeu îţi dă natura Lui
Să poţi fi cetăţeanul cerului. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii