Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

De ce să memorezi Scriptura?

1)      Memorarea Scripturii face meditaţia posibilă în momentele când nu poţi citi Biblia, iar meditaţia este calea spre o înţelegere mai aprofundată.
2)      Memorarea Scripturii îmi întăreşte credinţa, pentru că, credinţa vine în urma auzirii, şi auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Auzirea Cuvântului în memorie.
3)      Memorarea Scripturii îmi modelează viziunea asupra lumii, conformând mintea mea punctului de vedere al lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor.
4)      Memorarea Scripturii face Cuvântul lui Dumnezeu mai accesibil pentru învingerea ispitei de a păcătui, pentru că avertizările şi promisiunile lui Dumnezeu sunt calea prin care biruim minciunile şi înşelăciunile diavolului.
5)      Memorarea Scripturilor îmi păzeşte mintea, făcând mai uşor pentru mine să detectez erorile, iar lumea e plină de erori pentru că dumnezeul acestei lumi este un mincinos.
6)      Memorarea Scripturii îmi dă posibilitatea să îl lovesc pe diavolul în faţă cu o forţă pe care el nu poate să o reziste, pentru a mă proteja pe mine şi familia mea de atacurile lui.
7)      Memorarea Scripturilor dau cele mai dulci şi puternice cuvinte pentru slujirea altora care sunt în nevoi.
8)      Memorarea Scripturilor furnizează matriţa pentru părtăşia cu Isus pentru că El vorbeşte cu mine prin Biblie, şi nici unde în altă parte. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii