Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


De ce să memorezi Scriptura?

1)      Memorarea Scripturii face meditaţia posibilă în momentele când nu poţi citi Biblia, iar meditaţia este calea spre o înţelegere mai aprofundată.
2)      Memorarea Scripturii îmi întăreşte credinţa, pentru că, credinţa vine în urma auzirii, şi auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Auzirea Cuvântului în memorie.
3)      Memorarea Scripturii îmi modelează viziunea asupra lumii, conformând mintea mea punctului de vedere al lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor.
4)      Memorarea Scripturii face Cuvântul lui Dumnezeu mai accesibil pentru învingerea ispitei de a păcătui, pentru că avertizările şi promisiunile lui Dumnezeu sunt calea prin care biruim minciunile şi înşelăciunile diavolului.
5)      Memorarea Scripturilor îmi păzeşte mintea, făcând mai uşor pentru mine să detectez erorile, iar lumea e plină de erori pentru că dumnezeul acestei lumi este un mincinos.
6)      Memorarea Scripturii îmi dă posibilitatea să îl lovesc pe diavolul în faţă cu o forţă pe care el nu poate să o reziste, pentru a mă proteja pe mine şi familia mea de atacurile lui.
7)      Memorarea Scripturilor dau cele mai dulci şi puternice cuvinte pentru slujirea altora care sunt în nevoi.
8)      Memorarea Scripturilor furnizează matriţa pentru părtăşia cu Isus pentru că El vorbeşte cu mine prin Biblie, şi nici unde în altă parte. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii