Promisiune

Aşa vorbeşte Domnul care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui nume este Domnul oştirilor: „Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!”

Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.” Ieremia 31:36-37

Cu El pe Cruce răstignit de Ioan Maier

Cu El pe Cruce răstignit
îmi văd azi trupul pironit,
şi-n mine scris e gîndul Lui,
de rabd al Crucii aspru cui!

Pe cap cununa Lui de port,
şi spinii lumii de-i suport,
e pentru că în mine, El,
e Dragoste, şi sunt la fel.

Nu cu putere am să fiu
făclie-n veacul meu pustiu;
ci vas de candelă-s mereu,
- Lumina lumii-i El, nu eu! -

Cuvinte, oricâte să spun;
sub Crucea Lui mulţimi n-adun,
ci numai când pe El Îl las
în graiul meu să prindă Glas!

Şi pentru ceruri să rodesc,
oricât să lupt, nu reuşesc;
pe mine El atât mă vrea,
mlădiţă pentru roada Sa!

Cu El pe Cruce răstignit,
deplin vreau trupu-mi pironit!
Isus Cristos mi-e scut şi ţel;
în mine viu, rămâne El! 

No comments:

Post a Comment

Comentarii