Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Ce-aş vrea să fiu de Nona Minona

Cinstea de-a fi profet în ţară
Sau mare preot nu mă-mbie,
Căci ce osândă grea Caiafa
Rostea cu marea profeţie!

Şi nu m-atrage nici mărimea
Guvernatorilor de state,
De frică să nu cad în vina-n
Care-ai căzut şi tu, Pilate!-

Nici împărat n-aş vrea cu slavă
Să fiu peste popor eu unsul.
De teamă că 'nălţat ca Saul
Mi-aş pierde mintea ca şi dânsul.

N-aş vrea să fiu nici chiar apostol:
E mult prea grea, prea 'naltă truda,
Şi frică mi-e de ameţeală,
Să nu mă prăbuşesc ca Iuda.

Ci mă doresc smeritul vameş
Care, precum Scriptura zice,
Zdrobit de-atâta remuşcare
Nu-ndrăznea fruntea să-şi ridice.

Al zecelea lepros de-asemeni
Aş vrea să fiu, căzut în tină,
Spre Domnul cu recunoştinţă
Că mi-a iertat atâta vină...

Dar mai ales aş vrea, o, Doamne,
Să pot urca şi eu pe treapta
Unei credinţe-atât de 'nalte
Ca a tâlharului din dreapta.

Care-şi putu vedea salvarea
Şi cu-ndrăzneală s-o apuce
În Cel batjocorit de-alături,
Ce ca şi el murea pe cruce. 

No comments:

Post a Comment

Comentarii